Pevkur: arstide nõudmised rahuldatakse osaliselt, palgatõus tuleb kahe aasta jooksul
Täiendatud kell 10.21

Haigekassa nõukogu koosolekul anti haiglate liidule volitus arstide pakkumine suuremas osas vastu võtta tingimustel, et streik lõppeb ning palgatõusu nõue rahuldatakse kahe aasta jooksul, ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Ta märkis, et haigekassa nõukogu sai hommikusel koosolekul haiglate liidu poolt ülevaate läbirääkimiste seisust ning detailselt arutati ka arstide ja tervishoiutöötajate palgatõusu nõudmisi. «Leppisime kokku, et haiglate liidule antakse volitus enamuses arstide pakkumine vastu võtta, seda aga kahel tingimusel: töörahu peab taastuma ehk streik peab lõppema ning maksumaksjal on võimalus arstide soovid rahuldada kahe aasta jooksul.»

Pevkur lisas, et haigekassa kasutamata reservid on olnud koguaeg plaanis kasutusele võtta ning seda ka tehakse. Haigekassa prioriteedid vaadatakse arvestades maksulaekumisi, läbi ja korrigeeritakse sellises ulatuses nagu seda on vaja, et arstide soovid saaksid rahuldatud.  

Tööandjate soov oli rahuldada nõudmised kolme aastaga, koosolekul leiti, et kolm aastat on aga liiga pikk aeg.

Haigekassa ettepaneku kohaselt võiks hooldajate palk järgmisel aastal tõusta ligi 14 protsenti, õdedel ligi 10 ja arstidel kuus protsenti.«Ma arvan, et see on väga väärikas,» ütles Pevkur hooldajate palgatõusu kommenteerides.

Töökoormuste osas otsustas nõukogu pikendada ambulatoorset esmavisiiti seniselt 20 minutilt 25 minutile. «See loodetavasti vähendab korduvaid visiite, statsionaari tööaja osas on vaja aga täiendavat arutelu,» ütles Pevkur. 

Nii haiglate liidu kui haigekassa hinnangul ei peaks visiidi aja pikenedes järjekorrad pikenema. Eestlaste keskmine visiitide arv aastas on kuus, põhjanaabritel aga 4,5 korda. «Sisuline töö peaks tagama selle, et arsti töö muutub kvaliteetsemaks, arstil on rohkem aega patsiendi jaoks ja järjekorrad sellega seoses ei pikene.»

Eilsete läbirääkimiste järel esitasid arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit ettepaneku miinimumtunnitasude tõstmiseks võtta haigekassa jaotamata tulemist 2013. aastal kasutusele seadusega maksimaalselt lubatud osa ja tõsta hooldajate miinimumpalka haigekassa hinnakirjas 23 protsenti, õdedel 17,5 protsenti ja arstidel 11 protsenti.

Teise ettepaneku kohaselt suurendataks ambulatoorses esmases visiidis arsti ja õe tööaega 20 protsendi võrra ning iga statsionaari voodipäeva kohta suurendada arsti ja õe arvestuslikku tööaega 16 protsendi võrra. See vähendab töö intensiivsust ja võimaldab tegelda iga patsiendiga kauem ja põhjalikumalt.

Streigi alguses pakkus haiglate liit arstidele 6,6-protsendilist palgatõusu.