Haiglate liit kutsub tervishoiutöötajad leppe tingimusi arutama

Urmas Sule ja Hanno Pevkur tänasel haigekassa nõukogu istungil, kus otsustati arstide esitatud nõudmisi rahuldada osaliselt.

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Haiglate Liit kutsus homme kella 13-ks kokku arstide liidu, tervishoiutöötajate kutseliidu, perearstide seltsi, õdede liidu, tervishoiutöötajate ametiühingute liidu ja kiirabi liidu esindajad, et läbi rääkida haigekassa pakutud tingimustes.

«Kutsume kokku kõiki tervishoiutöötajaid esindavad osapooled, loodame jõuda mõisliku tulemuseni, mis annaks võimaluse streik lõpetada ja patsientide juurdepääs arstiabile taastada. Läbirääkimiste vältel on meie seisukohad kindlasti lähenenud ja haiglate liit loodab, et kokkuleppele jõudmine on võimalik ning pooled näitavad üles konstruktiivsust ja koostöömeelt,» ütles liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

Haigekassa nõukogu andis täna haiglate liidule volituse sõlmida tervishoiutöötajatega kollektiivlepe, mis hõlmab kahele aastale jaotatud palgatõusu ning ambulatoorse eriarstiabi esmase visiidi pikenemist. Leppe sõlmimise tingimuseks seadis haigekassa töörahu taastamise.

Haigekassa ettepaneku kohaselt võiks hooldajate palk järgmisel aastal tõusta ligi 14 protsenti, õdedel ligi 10 ja arstidel kuus protsenti.

Töökoormuste osas otsustas nõukogu pikendada ambulatoorset esmavisiiti seniselt 20 minutilt 25 minutile.

Eilsete läbirääkimiste järel esitasid arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit ettepaneku miinimumtunnitasude tõstmiseks võtta haigekassa jaotamata tulemist 2013. aastal kasutusele seadusega maksimaalselt lubatud osa ja tõsta hooldajate miinimumpalka haigekassa hinnakirjas 23 protsenti, õdedel 17,5 protsenti ja arstidel 11 protsenti.

Teise ettepaneku kohaselt suurendataks ambulatoorses esmases visiidis arsti ja õe tööaega 20 protsendi võrra ning iga statsionaari voodipäeva kohta suurendada arsti ja õe arvestuslikku tööaega 16 protsendi võrra. See vähendab töö intensiivsust ja võimaldab tegelda iga patsiendiga kauem ja põhjalikumalt.

Streigi alguses pakkus haiglate liit arstidele 6,6-protsendilist palgatõusu.