Sclerosis multiplex’i patsiendid tervitavad uut ravivõimalust

Sclerosis multiplex ühingu president Pille-Katrin Levin.

FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Reedel kiitis haigekassa nõukogu heaks natalisumaabi infusioonravi lisamise tervishoiuteenuste loetellu.

Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit tervitab seda otsust, mis annab uue ja kaua oodatud ravivõimaluse neile patsientidele, kelle puhul teised raviviisid ei ole olnud tõhusad.

«Seda ravi ootasid praegu Eestis umbes 50 enamuses noort, tööealist inimest,» sõnas liidu juhatuse esimees Pille-Katrin Levin. «Natalisumaabi infusioonravi toel saavad need sclerosis multiplex’iga inimesed püsida tööturul veel vähemalt 20 aastat, elada normaalset pereelu ja olla ühiskondlikult aktiivsed.»

«Oma otsusega näitas Eesti Haigekassa nõukogu, et väärtustab noorte inimeste tervise säilitamist, mis on eriti oluline praeguses Eesti vananevas ühiskonnas,» lisas Levin.

Senimaani oli ägenemiste ja remissioonidega kulgeva sclerosis multiplex’i (SMi) kontrolli all hoidmiseks Eestis soodusravimite nimekirjas esimese valiku baasravimid. Neile, kelle puhul need ravid ei olnud tõhusad, oli seni ainsaks edasiseks valikuks keemiaravi, mille tüsistused võivad olla eluohtlikud. «Natalisumaabi lisandumine annab neile ohutu ja tõhusa alternatiivi,» märkis Levin.

ESMÜL on koos Eesti Neuroloogide Seltsi ja ravimifirma esindajaga selle tulemuseni jõudmiseks teinud Levini sõbul neli aastat tööd. «Meil on väga hea meel, et kõikide osapoolte tehtud vastutulekute järel jõuti eduka kompromissini.»