Riigikogu ei toetanud energiajookide tarbimise piiramiseks tegevuskava loomist

Energiajoogid.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Riigikogus ei leidnud täna toetust opositsioonilise Keskerakonna ettepanek, mille kohaselt pidanuks valitsus koostama energiajookide tarbimise vähendamiseks tegevuskava.

Eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 40 saadikut kõigist fraktsioonidest, vastu oli kaheksa ja erapooletuks jäi kaks riigikogu liiget. Otsuse vastuvõtmiseks olnuks tarvis aga vähemalt 51 riigikogu liikme toetust.

Keskerakonna fraktsioon oli seisukohal, et rahvusvaheliste uuringute tulemusi arvestades peaks valitsus koostama tuleva aasta juuniks tegevuskava, et suurendada laste, noorte ja lapsevanemate teadlikkust energiajookide võimalike kõrvalmõjude kohta ning vähendada energiajookide reklaamimist ja müümist.

Keskerakondlaste sõnul on tarbijakaitseamet küll välja töötanud soovitusliku juhendi energiajookide reklaami ja müügi kohta lastele, kuid ainult sellest nende hinnangul ei piisa. «Energiajookide müüki lastele tuleks selgemalt piirata selleks, et vähendada energiajookide tarbimisest tuleneda võivaid terviseriske lastel,» märkisid nad eelnõu seletuskirjas.

Keskerakondlane Yana Toom osutas riigikogus, et energiajookide negatiivse mõju tõttu on nende müük lastele täielikult keelatud Prantsusmaal, Iirimaal, Rootsis ja Taanis. «Norras võib neid osta ainult apteekidest ja Soomes on kehtestatud kord, et energiajoogid, mis sisaldavad teatud annusest rohkem kofeiini, peavad olema vastavalt märgistatud ja erilettidel,» märkis ta ja avaldas arvamust, et ka Eestis ei tohiks energiajooke alaealistele müüa.

Toom lisas, et teab lapsevanemana väga hästi, milleni energiajookide tarvitamine võib viia. «Mu tütar õppis balletikoolis ja see oli meie baleriini dieet, mis tihtilugu lõppes haiglavoodiga, kusjuures juba 10–12-aastaselt. See tegelikult on väga tõsine probleem,» ütles ta.

Sotsiaalkomisjoni reformierakondlasest liikme Maret Maripuu sõnul leidis komisjon küll eelnõu arutades, et energiajookide tarbimine vajab senisest suuremat tähelepanu, kuid samas ei peetud eraldi tegevuskava koostamist vajalikuks. Tema sõnul saab energiajooke puudutavaid küsimusi reguleerida valitsuse kinnitatud rahvastiku tervise arengukavas, mille juhtrühma kuuluvad kõigi riigikogu fraktsioonide esindajad.

«Järgmine juhtkomitee on detsembris toimumas ja ma usun, et kui meie hea kolleeg Keskerakonnast Viktor Vassiljev sellekohase ettepaneku teeb, siis võib ta kindlasti nii minu kui ka kõikide teiste juhtkomitee liikmete toetusele loota,» lisas Maripuu riigikogus.