Uuring: Eesti lapsed on interneti liigkasutamises Euroopas esikohal

Arvuti kasutamine

FOTO: SCANPIX

Pikalt internetis viibimine ei tähenda tingimata seda, et lapsel on netikasutusega probleeme. See on üks peamisi järeldusi Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud raportis, mis käsitleb 11-16-aastaste Euroopa laste ülemäärast internetikasutust.

Uuringutulemused näitavad, et üldiselt saavad lapsed internetis hästi hakkama.  Ülemäärase netikasutuse ja selle negatiivsete tagajärgede risk on kõrgem hilisemas teismeeas ja psühholoogiliste probleemidega laste hulgas.

Projekt EU Kids Online uuris, kui tihti on 11-16-aastased enda puhul märganud interneti liigkasutamise märke, näiteks interneti pärast koolitööde tegematajätmist, vähest pere ja sõpradega suhtlemist või edutuid katseid oma internetikasutust vähendada. Kõige sagedamini tunnistavad lapsed, et nad on leidnud end internetis surfamas ka siis, kui nad tegelikult ei ole sellest huvitatud – seda väitis 42 protsenti Euroopa lastest. Oluliselt vähem – 17 protsenti – on olnud interneti pärast söömata või magamata.

Patoloogilise liigkasutamise risk ähvardab 1 protsenti Euroopa lastest. EU Kids Online’i andmetel esinevad ühel lapsel sajast kõik viis küsitluses mõõdetud interneti liigkasutuse tunnust. Lapsed, kes on enda puhul täheldanud mitut ülemäärase netikasutuse märki, kalduvad vastama, et neil on ka mitmeid psühholoogilisi ja emotsionaalseid probleeme.

Eesti lapsed on interneti liigkasutamises Euroopas esikohal – 49 protsenti on enda puhul täheldanud vähemalt üht ülemäärasele kasutusele viitavat tunnust. Itaalias on see näitaja 17 protsenti, Euroopa keskmine on 28 protsenti. Samas ei leidu Eestis lapsi, kel esineks korraga kõik viis liigkasutusele osutavat märki.

«Eesti laste esikoht tuleneb eelkõige sellest, et 30 protsenti väidab end olevat netis surfanud ka siis, kui nad polegi sellest huvitatud. See võib viidata alternatiivsete tegevuste või huvide puudumisele. Samas on meie lastest iga viies püüdnud tagajärjetult piirata internetis veedetavat aega,» selgitas Tartu Ülikooli meediauuringute professor Veronika Kalmus.

Interneti liigkasutamise vältimiseks soovitab EU Kids Online lastevanematel olla rohkem kursis laste internetitegevustega ja nendega sel teemal arutleda. Lapsevanemate toetusest liigkasutuse vähendamisel on eriti palju abi juhtudel, kui laps on kogenud internetis midagi ebameeldivat.