Eurooplased pole rahul puuetega inimeste olukorraga

Ratastoolis inimene linnaliikluses.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Euroopa Komisjoni värske uuringu kohaselt leiavad eurooplased, et puuetega inimestel peab olema võimalus ühiskonnas täiel määral osalemiseks.

97 protsenti küsitluses osalenutest leidis, et puuetega inimestel peab olema võimalus käia koolis, saada tööd ja minna poodi nagu kõigil teistel. Seitse inimest kümnest leidis, et parem juurdepääs kaupadele ja teenustele parandaks märkimisväärselt puuetega inimeste, vanemate inimeste ja ka näiteks väikeste lastega perekondade elu. Lisaks leiab 84 protsenti vastanutest, et parem juurdepääs kaupadele ja teenustele loob lisavõimalusi ka tööstusele.

 Uuringu kohaselt leiab 86 protsenti eurooplastest, et kogu Euroopas võiksid olla sarnased juurdepääsulahendused, mis võimaldaksid puuetega inimestel reisida, õppida ja töötada mõnes teises ELi riigis. Lisaks pooldab 78 protsenti vastanutest ühtsete eeskirjade kehtestamist, mis lihtsustaks ettevõtjatel ELi ühtsel turul tegutseda.

«Igaühel Euroopas on õigus täiel määral ühiskonnas osaleda ning eurooplased jagavad seda seisukohta,» sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Reding. «Euroopale juurdepääsu tagamine on takistusteta Euroopa strateegia põhiline sisu. Seepärast ma kavatsengi esitada ettepaneku, et kõrvaldada 2013. aasta Euroopa ligipääsetavuse aktiga puuetega inimesi piiravad takistused.»