N, 24.09.2020

Visiiditasu tõus on nüüd kindel

Eriarsti juurde minnes peab nüüd viis eurot taskus olema.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mis lubab haiglatel tõsta visiiditasu kuni viie euroni ja voodipäevatasu kuni 2,5 euroni.

Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu poolt hääletas 49 liiget ja vastu oli 31 saadikut. Selle seadusemuudatusega kehtestatakse koduvisiidi ja ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu piirmääraks senise 3,20 euro asemel 5 eurot ja voodipäevatasu piirmäär senise 1,60 euro asemel on 2,50 eurot.

Visiidi- ja voodipäevatasu tõstmiseks tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku haiglate liit. Samuti sooviti tervishoidu lisaraha tuua seoses arstide streigi tulemusel toimuva tervishoiutöötajate palgatõusuga. Hinnanguliselt toob seadusemuudatus tervishoiuteenuse osutajatele lisaraha umbes 4,5 miljonit eurot.

Nagu praegu võib üldarstiabis visiiditasu ka edaspidi kehtestada ainult koduvisiidi korral, mis peaks sotsiaalministeeriumi kinnitusel tagama, et perearstiabi on kõigile kindlustatud patsientidele tasuta kättesaadav. Rasedatelt ja alla kaheaastastelt kindlustatud lastelt visiiditasu ei nõuta.

Voodipäevatasu võib küsida iga haiglasoleku päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi korral. Tasu ei või nõuda intensiivravi, raseduse ja sünnitusega seotud ning alaealistele osutatava statsionaarse eriarstiabi eest.

Sotsiaalministeerium on rõhutanud, et tasude kehtestamine on tervishoiuteenuse osutaja õigus, mitte kohustus ning seadusega pannakse paika vaid nende ülempiir.

Eelnõu menetlemise käigus tegi perearstide selts ettepaneku kehtestada kolme kuni viie euro suurune tasu ka perearsti visiidile, kuid sotsiaalkomisjon ei pidanud seda võimalikuks, leides, et esmatasandil peaks kõigile kindlustatud inimestele olema tagatud arstiabile juurdepääs.

Tallinna lastehaigla soovis aga, et visiidi- ja voodipäeva tasud kompenseeriks neile riik, sest kuna visiiditasu ei tohi küsida alla kaheaastastelt lastelt ja voodipäeva tasu alaealistelt, on neil jäänud raha saamata. Komisjoni esimees Margus Tsahkna lubas selle küsimuse tõstatada haigekassa nõukogus.

Visiidi- ja voodipäevatasu tõstev seadus jõustub üldises korras ehk kümme päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ravikindlustusseaduse jõustumisel 1. oktoobril 2002. aastal kehtestati visiiditasu piirmääraks 50 krooni ehk 3,20 eurot ning voodipäevatasu piirmääraks 25 krooni ehk 1,60 eurot. Seaduse kohaselt oleks tulnud visiiditasu ja voodipäevatasu piirmäärasid igal aastal ajakohastada vastavalt tarbijahinnaindeksi aastase muutusega, kuid seni ei ole seda veel kordagi tehtud.