N, 24.09.2020

Tööl haigestumise peamine põhjus on ülekoormus

Riigikogu konverentsisaalis kontrolliti riigikogu liikmete ja töötajate tervist. Tervisekontrolli läbib Peep Aru.

FOTO: Andres Haabu

Kahe viimase aasta jooksul viidi tööinspektsiooni Ida inspektsioonis läbi kohalik sihtkontroll teemal «Füsioloogilised ohutegurid ja tervisekontroll», kuna peamine tööl haigestumise põhjus on ülekoormus.

Ida inspektsiooni töötervishoiu tööinspektori Kaja Niinlaupi sõnul on sihtkontrolli teema valik seotud sellega, et peamise põhjusena kutsehaigestumistel ja tööst põhjustatud haigestumistel diagnoositi ülekoormushaigus.

«Sihtkontrollide põhjal järeldub, et töötajate teadlikkus ohutegurite kahjulikust mõjust on madal ning töötajad ei seosta oma terviseprobleeme tööasenditest ja töö korraldamisest tulenevate riskidega,» selgitas Niinlaup.

Sihtkontrolli käigus tuvastati rikkumisi õigeaegsel tervisekontrollide läbiviimisel ja töötervishoiuarstide poolt kehtestatud järgmise tervisekontrolli korraldamise tähtajast kinnipidamisel.

«Tervisekontrolli suunamisel esines probleeme töötervishoiuarstile esitatavate dokumentide osas: esitati küll riskianalüüs, kuid vahel jäeti esitamata eelmiste tervisekontrollide otsused. Kuna töötervishoiuarstide antud soovitustest enamik on suunatud lõõgastusharjutuste tegemisele, siis on mitmed tööandjad jätnud tähelepanuta töökorralduslikud meetmed: vastunäidustatud üle 5 kg raskuste käsitsi teisaldamine, vajadus korduvate liigutuste puhul teha harjutusi kätele, puhkepauside pidamine, lõõgastusharjutuste tegemine puhkepauside ajal,» lisas Niinlaup.

Töötervishoiu tööinspektor Kaja Niinlaup tõi hea näitena välja mitmes ettevõttes töötajate töö- ja olmetingimuste parandamise. Näiteks mõnegi ettevõtete töötajad kolisid vastvalminud ruumidesse, kus on avarad pinnad ja kaasaegsed töövahendid.

Soovitused tööandjale

  • Töökeskkonna süstemaatilise sisekontrolli käigus võiks suuremat tähelepanu pöörata ka füsioloogilistele ohuteguritele: töökoha ülevaatusel pöörata tähelepanu töökoha ergonoomilisele kujundamisele ja töövahendi ergonoomilisusele, töötooli kohandamisele arvestades töötaja kasvu ja tööülesandeid.
  • Riskianalüüsi korraldamisel jälgida, et seal oleks hinnatudsundasenditest, sama tüüpi korduvatest liigutustest, silmade pingesttulenev terviserisk, keha kalletest ja pööretest tulenev terviserisk.
  • Tervisekontrolli korraldamisel pöörata tähelepanu töötervishoiuarsti määratud tähtaegadest kinnipidamisele.
  • Riskianalüüsis võiks lahti kirjutada mõisted soe ja külm tööruumide temperatuur ja õhuniiskus tööruumides.
  • Rohkem kasutada tööplatvorme, mis aitaksid vähendada töötajate sügavaid keha kaldeid ette pooltoodete sorteerimisel, pakkimisel ja töötlemise