L, 24.10.2020

Beebipillide ohutus sattus küsimärgi alla

Uue põlvkonna beebipillid, mida peetakse suhteliselt ohutuks.

FOTO: Mihkel Maripuu

Prantsusmaal seati kahtluse alla kolmanda ja neljanda põlvkonna beebipillide ohutus. Tuntud Eesti naistearsti sõnul pole probleem mitte niivõrd rasestumisvastaste vahendite kõrvaltoimes, vaid selles, et beebipille kasutatakse vastunäidustustest hoolimata.

«Kuigi kolmanda ja neljanda põlvkonna progestiine (üks beebipillide koostisosi – toim) talutakse paremini, on viimased uurimused näidanud, et tromboosirisk on veidi suurem, kui seda on näidanud eelnevad kliinilised katsed,» tõdes Ida-Tallinna keskhaigla perinatoloogiakeskuse juhataja  Ferenc Szirko.

Tuntud naistearsti arvates on selle põhjuseks asjaolu, et katsetesse ei võetud suitsetavaid ja tüsedaid naisi ega naisi, kellel lähisugulastel on esinenud tromboosi. Ta kinnitas, et kuigi hormoonpreparaadid suurendavad tromboosiohtu ka täiesti tervetel naistel, ei paista see eriti välja, sest risk on väike ja neid juhtumeid tuleb ette harva.

«Igapäevaelus aga hoiatustest ei hoolita, tablette söövad kõik, kes soovivad mugavat suguelu, kuid suitsetajate, tüsedate ja päriliku soodumusega inimeste seas on tromboosirisk märksa kõrgem ja hormoonidest soodustatud tromboosijuhtumid on märksa sagedasemad,» kõlas arsti otsekohene hinnang.

Beebipillid kui mugavusvahend

Üks põhjus, miks naised eelistavad võimalikest ohtudest hoolimata uue põlvkonna vahendeid, on see, et neid talutakse paremini.

«Ka Eestis on teateid noortest naistest, kellel antibeebipillide kasutamise ajal on tekkinud tromboos. Väikese kasutajate arvu tõttu ei saa meil esile tuua vanema ja uuema põlvkonna pillide tromboosi soodustava toime erinevust,» rõhutas arst.

Szirko lisas, et iga kord, kui ajakirjandus võimendab üle beebipillidega seonduvaid ohte, kasvab hüppeliselt abortide arv.

Ravimiameti andmetel kasutab Eestis iga päev umbes 42 000 naist kolmanda ja neljanda põlvkonna preparaate. «Eestis kipub kahjuks olema nii nagu mujalgi – uuem on ikka populaarsem,» rääkis ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhataja Maia Uusküla.

Nii näitab ravimimüügistatistika, et vanema ehk teise põlvkonna (levonorgestreeli sisaldavaid – toim) beebipille kasutab vaid 2,5 protsenti naistest, kes tablettidega rasedust väldivad. Kahtluse alla sattunud  ja Prantsusmaal ajutise müügikeelu saanud kolmanda põlvkonna hormoonpreparaate võtab 56 protsenti ning neljanda põlvkonna omi kolmandik naistest. Uusküla kaldub arvama, et see on ennekõike arstide, mitte patsientide valik.

Ohtlikud kõrvaltoimed

Ametnik toonitas, et tromboosirisk on juba aastaid teada kõigil kombineeritud suukaudsetel rasestumisvastastel vahenditel. Eestis on aastatel 1995–2012 teatatud 17 korral kombineeritud suukaudsete beebipillide kõrvaltoimetest, sh venoossest trombembooliast. «Meedia kommentaarides ja blogides on palju anonüümseid teateid, kuid neid ei saa lugeda kõrvaltoime teatisteks ja arvesse võtta kontratseptiivide kasu-riski suhte hindamisel,» sõnas Uusküla.

«Kui ravimi määramisel arvestatakse vastunäidustusi ja kaasuvaid riskifaktoreid, siis on ravimi kasu-riski suhe siiski positiivne. See aga ei välista trombiriski täielikult,» rõhutas ta.

Asjatundja sõnul on epidemioloogilistes uuringutes beebipillide kasutamist seostatud ka kõrgenenud arteriaalse trombemboolia (müokardiinfarkt, ajuverevarustuse mööduv häire) riskiga. Samas ei ole arteriaalse trombemboolia riski suhtes eri põlvkondade beebipillide vahel seni erinevust leitud.

«Praeguste andmete põhjal ei saa öelda, et kolmanda ja neljanda põlvkonna beebipillide kasutamist tuleks ohtlikkuse tõttu vältida,» tõdes Uusküla.

Suur skandaal Prantsusmaal

Prantsusmaa on otsustanud peatada tuntud akneravimi Diane-35 (toimeained tüproteroonatsetaat ja östrogeen) ning teiste samu toimeaineid sisaldavate ravimite müügiloa. Sellel ravimil on peale aknevastase toime ka rasestumisvastane mõju.

Ferenc Szirko sõnul tuleks selle ravimi skandaal ning kolmanda ja neljanda põlvkonna beebipillide ohutusega seonduv uurimine hoida lahus. «Skandaal Prantsusmaal ei ole seotud ravimi kõrvaltoimega, vaid sellega, et Prantsusmaa ravimiameti salajane raport tõsistest kõrvaltoimetest ja mittesihipärasest kasutamisest lekitati ajalehele Le Figaro,» selgitas arst.

Tema kinnitusel ei ole Diane-35 tegelikult rasestumisvastane, vaid akne ja liigse karvakasvu vastane vahend, millel muu hulgas on ka rasestumisvastane toime. Arsti sõnul ei ole Diane-35 Eestis rasestumisvastase vahendina populaarne. Ravimiameti teada kasutab seda Eestis iga päev umbes 1300 naist.

«Põhjust, miks Lõuna-Euroopas on karvakasvu pidurdav ravim populaarsem kui põhjas, ei ole raske ära arvata,» lisas arst.

Prantsusmaa otsus peatada alates märtsist Diane-35 ja selle geneeriliste analoogide müügiluba on jõudnud ka Euroopa ravimiametisse. «Ma ei usu, et preparaat keelustatakse üle Euroopa, sest kui me näiteks keelustaksime viina, millel on märksa rohkem ja sagedamini erinevaid kõrvaltoimeid, ei saaks me teha viinasokke,» arvas Szirko.

Müügikeeld ei laiene automaatselt

Uusküla kinnitusel ei laiene Prantsusmaa otsus peatada Diane-35 müük automaatselt teistesse riikidesse. «Kui üks riik otsustab, et peatab müügiloa, siis peab ta sellest teada andma teistele liikmesriikidele, Euroopa ravimiametile ja Euroopa Komisjonile,» selgitas ta protseduuri. 

 Seejärel algab hindamine euroliidu tasandil, kuhu kaasatakse ravimiohutuse riskihindamise komitee ja inimravimite komitee. Selle  tulemus edastatakse Euroopa Komisjonile, mille otsus on siduv kõigile liikmesriikidele. «Kui otsus on negatiivne, siis tuleb müügiluba peatada kõigis liikmesriikides, kui positiivne - peab Prantsusmaa müügiloa ennistama. Kui leitakse, et positiivse kasu-riski suhte tagamiseks on vajalikud muudatused - siis need tuleb juurutada kõigis liikmesriikides,» rääkis Uusküla.

EMA (European Medicines Agency) teatas, et ohutusprofiil vaadatakse üle kõigil kolmanda ja neljanda põlvkonna kombineeritud hormonaalsetel kontratseptiividel, mitte ainult nn antibeebipillidel. Eestis on nendest toodetest saadaval ka plaaster ja tuperõngas.


Beebipillid, mille kasu-riski suhet hinnatakse:

Azalia, Cerazette, Gracial, Marvelon, Mercilon, Novynette, Regulon, Samba, Trimiron,  Cilest, Aliane, Ethinylestradiol / Drospirenone Leon Pharma, Jangee, Linatera, Lluvieight, Midiana, Minayeight, Nubeight, Pirestrol, Yarina, Yasminelle, Yaz

Allikas: Ferenc Szirko