N, 24.09.2020

Arstitudengid õpetavad koolieelikutele esmaabi andmist

Lastele on ka varem esmaabi andmist õpetatud.

FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts eesotsas rahvatervise töögrupiga õpetab 5-7-aastastele lastele lisaks praktilistele oskustele ka seda, kui oluline on teistest inimestest hoolimine.

«Kõige pisem aitaja» esmaabikoolitusel õpetatakse, kuidas õnnetuse korral käituda, millal ja kuidas kiirabi kutsuda ning miks ja kuidas kukkudes haava puhastada ja siduda. Arstitudengid kasutavad õpetamisel mängulisust ja visuaalset materjali. Tudengid püüavad lisaks praktilistele oskustele õpetada ka seda, kui oluline on teistest hoolimine ning sisendada neisse soovi teisi aidata.

«Alustasime projektiga tohutust isiklikust motivatsioonist ning sellega tegelemine on olnud puhas rõõm, kuigi alguses väga töömahukas,» rääkis Kadri Käver «Kõige pisem aitaja» meeskonnast. «Koolitused toimuvad tänu Swedpanki ettevõtluskonkursil «Tähed särama» võidetud toetusele, kus saime ka kõige suurema südamega projekti tiitli,» lisas ta.

Tiimiliige Marleen Kruusamäe sõnul on töömahukuse kompenseerinud positiivne energia, mida lasteaedade külastamine andnud on. «Vastukaja projektile on olnud väga hea ning see tekitab tunde, et teeme õiget asja. Loodame koolitusi ka tulevikus jätkata,» rääkis Kruusamäe.  

Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi rahvatervise töögrupi eesmärgiks on õpetada igas eas inimesi tegema tervislikke valikuid ning olema tähelepanelikud enese ja oma kaaslaste tervise suhtes.

Esmaabikoolitused on toimunud alates veebruari algusest kümnes Tallinna kesklinna lasteaias ning projekti kõne all oleva etapi viimane lasteaiakülastus toimub 8. märtsil.

Töögrupi suuremateks projektideks on «Kaisukaru haigla», mille eesmärgiks on vähendada lasteaialaste hirmu arstide ees, lisaks veel ülemaailmse eakate päeva korraldamine Tartus, doonoripäevade korraldamine üliõpilaste seas ja diabeedipäeva korraldamine koostöös Selveri ja Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga.