N, 4.03.2021

Eesti lapsed hakkavad suitsetama 11-aastaselt

Eesti lapsed teevad suitsuga tutvust väga noorelt.

FOTO: Meelis Tomson / Õhtuleht

Eesti on varajase suitsetamisega alustamisel Euroopa riikide esirinnas, ennetades Leedut ja Lätit esikolmikus ning õpilaste keskmine vanus esimest suitsu tehes oli 11,9 aastat. Aina enam kogub populaarsust ka vesipiibu tõmbamine.

Rahvusvaheliseks indikaatoriks on 13-aastaselt või varem esimese sigareti suitsetanute osakaal 15-aastaste õpilaste hulgas, rääkis Tervise Arengu Instituudi ekspert Tiiu Härm terviseinfoportaalis ilmunud usutluses.

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC 2010) andmetel suitsetas 15-aastastest Eesti õpilastest 48 protsenti tüdrukutest ja 63 protsenti poistest esimese sigareti enne 13. eluaastat. Õpilaste keskmine vanus esimest korda suitsetades oli 11,9 aastat.

Härmi sõnul on 4. klasside õpilaste kaasamine «Suitsuprii klassi» võistlusprogrammi seega igati õigustatud, kuna veel möödunud aastal ei suutnud programmis osalenud 4. klassidest iga kümnes jääda suitsupriiks. Tänavu oli aga märgatav positiivne nihe, kuna katkestajate protsent oli langenud 4-le.

Kuigi ka igapäevasuitsetajate osakaal Eesti 11- kuni 15-aastaste õpilaste hulgas on langustendentsis, võidab populaarsust vesipiibu suitsetamine.  Kui igapäevaselt suitsetab 11- kuni 15-aastaste vanusegrupis seitse protsenti poistest ja neli protsenti tüdrukutest, siis vesipiipu suitsetab regulaarsusega harvem kui üks kord nädalas veerand poistest ja 26 protsenti tüdrukutest.