Eestis pole tuvastatud ühtegi seagripivaktsiiniga seotud narkolepsiajuhtu

Seagripivaktsiin Pandemrix

FOTO: SCANPIX

Kui Norras on makstud kümnetele inimestele kompensatsiooni seagripivaktsiini Pandemrix tarvitamisega kaasnenud tüsistuste, eeskätt narkolepsia eest, siis Eestis ei ole tuvastatud ühtegi vaktsiiniga seotud narkolepsia juhtumit.

Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhataja Maia Uusküla ütles BNS-ile, et tema andmetel maksti Norras kompensatsiooni ainult ühte tüüpi seagripivaktsiini Pandemrixi tarvitamisega kaasnenud tüsistuse eest. Tüsistuseks oli narkolepsia, mis tekkis mõnedel lastel ja noorukitel pärast Pandemrixi tarvitamist.

Uusküla sõnul ei kompenseerita üldjuhul neid tüsistusi, mis on teadaolevad ehk siis ravimi omaduste kokkuvõttes kirjas. Narkolepsia ei olnud Pandemrixi kasutamise tippajal ehk aastatel 2009-2010 ravimi infolehes võimaliku kõrvaltoimena kirjas.

Uusküla sõnul ei ole ühestki narkolepsia juhust Pandemrixi kasutamise järgselt Eestis lastel-noorukitel teatatud. «Seega ei saa kompenseerida seda, mida ei ole tekkinud,» sõnas ta.

Uusküla selgitas, et narkolepsia tekib ka niiöelda niisama, umbes ühel juhul 100 000 inimese kohta aastas. «Skandinaaviamaade andmete põhjal leiti, et Pandemrixiga võis seostada narkolepsiat, mis tekkis mõne kuu jooksul vaktsineerimisest. Skandinaavias läbiviidud registripõhiste uuringute põhjal võis Pandemrixi kasutamisel lisanduda 3-7 lisajuhtu 100 000 inimese kohta,» sõnas Uusküla.

Eestis sai Pandemrixi 10 200 inimest, enamus neist olid täiskasvanud. Eestis soovitati üldjuhul lastel kasutada Celvapani ehk pisut teise koostisega seagripivaktsiini.

«Seega ka statistiliselt on lastel-noorukitel Eestis Pandemrixi järgselt narkolepsia teke suhteliselt ebatõenäoline,» sõnas Uusküla.

Uusküla sõnul teatati Eestis Pandemrixi kasutamisega seoses peamisel paiksetest süstereaktsioonidest ja kehatemperatuuritõusust. Tõsisteks kõrvaltoimeteks klassifitseerus vaid kaks juhtu. Ühel juhul oli tegu igapäevategevusi seganud peavaluga ja teisel juhul anafülaktilise reaktsiooniga.

Norras on makstud juba üle 60 miljoni Norra krooni ehk ligi kaheksa miljonit eurot hüvitist seagripivastase vaktsiini tõsiste kõrvalmõjude ohvritele.

Kompensatsiooni on seni taotlenud ligi 350 inimest - neist 60 taotlust on heaks kiidetud ja käsitlemata on veel üle 120 juhtumi.

Hüvitist saanutest 50 oli haigestunud narkolepsiasse, neist 45 lapsed ja noored.