T, 27.10.2020

Uuring: inimesed eelistavad kuulata parema kõrvaga

FOTO: Caro / Scanpix

Itaalia teadlased tõestasid, et enamik inimestest eelistab kuulata parema kõrvaga ning osutab teeneid pigem siis, kui palve esitatakse nende paremasse, mitte vasakusse kõrva.

Kuna aju vasak poolkera on verbaalse informatsiooni töötlemisel paremast poolkerast parem, on inimestel verbaalseid stiimuleid lihtsam vastu võtta parema kõrvaga. Parema kõrva eelistamist kuulamisel on näidatud ka teistel imetajatel, kuid seni on seda hüpoteesi kontrollitud vaid laborikatsetes, vahendas Tartu Ülikooli tehnoloogiaportaal Novaator.

Et kontrollida hüpoteesi paikapidavust reaalses olukorras, viisid Itaalia teadlased läbi rea katseid diskoteekides.

Esimeses katses jälgisid nad 286 klubis viibinud inimest valju muusika taustal vestlemas. 72 protsenti suhtlemisest toimus kuulaja parema kõrva juures. Teises uurimuses lähenesid uurijad 160 klubis viibijale ning pomisesid kuuldamatult mõned tähenduseta sõnad, oodates, et inimene pöörab pead ja laseb küsimust endale kõrva korrata. 58 protsenti inimestest pöörasid küsimuse kuulamiseks parema kõrva. Kolmandas katses küsiti inimestelt klubis suitsu sihilikult kas vasaku või parema külje poolt lähenedes. Selgus, et suitsu andmise tõenäosus oli suurem, kui küsimus esitati paremasse kõrva.

Kokkuvõttes kinnitavad tulemused parema kõrva ja vasaku ajupoolkera paremust verbaalses suhtluses. Aju vasak poolkera tegeleb rohkem keele töötlemisega, mis selgitab parema kõrva eelistamist jutu kuulamiseks. «Vasak ajupoolkera on lisaks ka rohkem seotud lähenemiskäitumisega, samas kui parem ajupoolkera mängib olulisemat rolli tõrjumis- ja vältimiskäitumises, millest tuleneb ilmselt erinev tulemus sigareti küsimisel sõltuvalt kõrvast,» selgitas uurimuse üks autoritest Luca Tommasi.