Kõrgem ametikoht ei mõju tervisele hästi

FOTO: Caro / Scanpix

Karjääriredeli tipus olemisel on oma plussid, kuid Toronto ülikooli uuringu põhjal kogevad vastutaval ametikohal töötavad inimesed suurema tõenäosusega teatud psühholoogilisi ja füüsilisi probleeme, mis võivad nullida ära võimuga seostatavad hüved.


Uuringus, mis hõlmas 1800 eri valdkondades töötavat ameeriklast, defineeriti kõrge ametikohana selline töö, kus inimene juhib või korraldab teiste tööd, omab teiste üle kontrolli, maksab teistele palka ning võib neid tööle palgata või vallandada, kirjutab

Science Daily

.

Sotsioloogiaprofessor Scott Schieman ja filosoofiadoktorant Sarah Reid leidsid, et suurema autoriteediga inimestel on teatud hüved, mis võivad tagada neile parema tervise. Nad kipuvad teenima rohkem raha ning nende töö hõlmab tavaliselt probleemide lahendamist, mis teeb selle huvitavamaks.

Samas märkis Schieman, et kahjuks on töisel autoriteedil ka negatiivseid külgi, mis õõnestavad võimuga kaasnevaid plusse.

Kõrgel ametikohal töötavad inimesed satuvad uuringu järgi oluliselt rohkem konflikti teiste inimestega. Samuti tuleb neil suurema tõenäosusega ette probleeme töö- ja pereelu ühitamisel, kus töised stressorid hakkavad pereelule ja vaba aja veetmisele mõju avaldama. Need faktorid omakorda suurendavad psühholoogilise kurnatuse ja viha tekke ning tervise halvenemise riski.

Uuringutulemused aitavad seletada tööstressi käsitlevates sotsioloogilistes uurimustes ilmnenud paradoksi: kõrgema positsiooniga kaasnev peaks tagama väiksema stressitaseme ja parema tervise, kuid vaatamata sellele pole vastutavatel ametikohtade töötavatel inimestel parem tervis.