Euroopa saab ühtsed telefonid kuriteoohvritele ja arstinõuannetele

FOTO: Ants Liigus

Euroopa Komisjon võttis täna vastu otsuse, et reserveerib kõigis liikmesmaades telefoninumbrid  116 006 ja 116 117 vastavalt kuriteoohvritele ja arstinõuande valveteenuse vajajatele.

Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia voliniku Viviane Redingu sõnul võib Euroopa piires olla samadest numbritest suurt kasu, sest kodunt eemal olles on inimesed palju kaitsetumad ja võivad abi vajada, vahendas komisjoni Eesti esinduse pressiesindaja.

«Kui need kaks numbrit kõikides ELi riikides tööle hakkavad, saavad hädasolijad sealt abi, olgu nad siis kuriteoohvrid või vajagu tavalist arstiabi,» rääkis ta. «Soovitan liikmesriikidel leida kähku organisatsioonid, kes suudaksid neid teenuseid kvaliteetselt pakkuda, ja uued numbrid kättesaadavaks teha.»

Telefoninumbril 116 006 hakatakse abi pakkuma kuriteo ohvriks langenutele – inimene saab sel numbril helistades teada, millised on tema õigused ja kuidas neid kasutada, pakutakse ka emotsionaalset tuge ja juhatatakse edasi teiste abiorganisatsioonide juurde. Samuti saab helistaja ühest kohast kätte kogu info politseitoimingute ning hüvitise ja kindlustuse võimaluste kohta.

Arstinõuande valveteenuse telefoninumbril 116 117 helistades saab abivajaja arstilt nõu küsida siis, kui ta ei vaja kiirabi, vaid tavalist arstiabi. Abitelefoni loomisel peetakse silmas eriti neid inimesi, kes vajavad abi väljaspool tööaega, nädalavahetusel või pühade ajal. Eesmärgiks on ühendada helistaja professionaalse dispetšeri või meditsiinitöötajaga, kes saaks telefoni teel anda abi või nõu.

Komisjon reserveeris juba varem kogu Euroopa Liidus kolm numbrit sotsiaalse väärtusega teenustele. Telefon 116 000 on kadunud laste otsimise abitelefon, telefon 116 111 laste abitelefon ja telefon 116 123 emotsionaalset tuge pakkuv abitelefon. Tänase otsusega peavad ELi liikmesriigid tagama, et telekommunikatsiooni reguleerivad asutused saaksid need numbrid eraldada alates 15. aprillist 2010. Iga riigi vastavad organisatsioonid võivad neid numbreid taotleda ja teenuseid pakkuda.