E, 28.09.2020

Arstide liit: arstiabi peab olema kõigile kättesaadav

Mustamäe haigla vastuvõtt.

FOTO: Priit Simson

Eesti Arstide Liit kutsub üles tervishoiu korraldamisel lähtuma põhimõttest, et kõikidele inimestele, sõltumata elukohast või sissetulekust, oleksid tagatud võrdsed võimalused arstiabi saada.


Eesti Arstide Liidu peasekretär Katrin Rehemaa kinnitas Kuku raadio saatele «Ärataja» antud interjuus, et tervishoius on tehtud suuri rahalisi kärpeid ja patsiendi omaosalus suurenenud juba 25 protsendini. Seda loetakse tema sõnul juba rahvusvaheliselt piiriks, kust ülespoole minnes hakkab arstiabi muutuma vähemkindlustatud elanikkonnale kättesaamatuks.

Ta lisas, et juba praegu on osa erialasid tasulised, näiteks hambaravi ja taastusravi. Rehemaa sõnul ei ole olukord päris võrdne ka geograafiliselt. Näiteks nädalavahetustel, kui perearstid ei tööta, on maapiirkondades päris suur probleem arstiga ühendust saada. Seevastu suuremates keskustes ja linnades on võimalik pöörduda haiglate erakorralise meditsiini osakondadesse ja valvetubadesse.

Rehemaa sõnul pole tegelikult sellist tervishoiusüsteemi, millega kõik rahul oleksid, võimalik luua, kuid selle poole peab püüdlema. «Kui praegu käib otsuste tegemine selliselt, et meil on hulk raha, mida hakkame jagama, ja vaatame, kui paljuks ja missuguseks arstiabiks sellest jätkub, siis tegelikult peaks olema hoopis vastupidi,» lisas ta.

Rehemaa sõnul peavad ikka kõigepealt olema täpselt teada elanikkonna vajadused ja soovid, alles siis saab vaadata, palju on raha vaja nende realiseerimiseks. Samas kõikide inimeste soove pole kindlasti võimalik täita, lisas ta.

Rehemaa sõnul peaks riik otsuste tegemisel rohkem arvestama asjatundjate seisukohti ja kuulama ka patsientide arvamust.