Kognitiivne teraapia muudab depressiivset mõtlemist

Foto on illustratiivne.

FOTO: Ants Liigus

Hiljuti Kanadas läbi viidud uuring kinnitab, et depressiooni põdevatel inimestel on suurem lootus leida leevendust läbi kognitiivse teraapia kui manustades antidepressante.


Eelnevad uuringud on näidanud, et kognitiivset teraapiat saavatel inimestel on kaks korda suurem võimalus depressioonist vabaneda kui neil, kes kasutavad rohtusid, kirjutab

Physorg

.

Lääne-Ontario Ülikoolis läbi viidud uuring keskendus põhjustele, miks see nii olla võib. Uuringut juhtinud professor David Dozois leidis, et teraapia organiseerib mõtted ümber ning muudab nende töötlemisprotsessi.

Teadlane selgitas, et inimeste minapilt ning enda tegevuste iseloomustamine baseerub tavaliselt arusaamadel, mida on endale lapsest peale sisendatud. Näiteks võime me uskuda, et «ma olen hea ja meeldiv inimene» või «ma olen kasutu ja keegi nagunii ei hakka minust kunagi hoolima» või hoopis et «niikaua kui ma olen teiste poolt tunnustatud ja aktsepteeritud, olen väärtuslik inimene».

Inimesed, kes saavad kognitiivset teraapiat, hakkavad paremini mõistma mõttemalle, mis põhjustavad nende moonutatud arusaama endast. Lisaks sellele aitab teraapia ka selgitada, kuidas selline moonutatud arusaam on tekkinud.

«Kognitiivne teraapia on unikaalne, kuna see reorganiseerib minapildi kohta talletatud informatsiooni ning selle, kuidas infot kasutatakse. Reorganiseerimine läbi kognitiivse teraapia aitab inimestel anda adekvaatseid hinnanguid enesehinnangule ja suhetele ning seega luua sobilikke emotsionaalseid reaktsioone,» seletas Dozois.

«Me võime läbi terve elu moondunud väärtussüsteemi endaga kaasas kanda ning selle poolt põhjustatud haavatavus ei pruugi enne ilmneda, kui miski suurem põhjus sellele tõuke annab. Näiteks suure läbikukkumise või kaotuse puhul võib depressioon väga raskelt välja lüüa,» lisas David Dozois.

«Depressiooniravimid aitavad ja depressioon võib väheneda, ent meie uuring näitab, et kognitiivse teraapia poolt põhjustatud muutused on tunduvalt sügavamad ning need annavad inimestele võimaluse muuta mõtlemist,» ütles professor.

«See tähendab, et uue depressiooni võimalus tulevikus on tunduvalt väiksem. Teisisõnu, antidepressandid suruvad efektiivselt sümptomid alla, ent kognitiivne teraapia ravib inimest,» lisas ta.