Puudetoetusteks kuluv summa väheneb ligi kümnendiku

Puudega inimene.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Järgmise aasta riigieelarve eelnõu järgi on puuetega inimeste igakuulisteks toetusteks kavandatud 59,6 miljonit eurot ehk tänavusest ligi kümnendiku võrra vähem - prognoosi järgi väheneb toetust saavate inimeste arv ligi tuhande võrra 144 000 inimeseni.
 

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna finantspoliitika ja koordinatsiooni juht Agne Nettan-Sepp selgitas ERR-i uudisteportaalile, et tegemist on arvestuslike kulutustega, see tähendab, et kui vastavad kulutused tekivad, siis makstakse need toetused igal juhul inimestele välja.

«Järgmise aasta eelarve planeerimisel ja käesoleva aasta kulude täpsustamisel võtsime arvesse, et eelmisel aastal aeglustus nii puudega inimeste arvu kasvutempo kui ka toetusteks väljamakstud summade kasvutempo,» selgitas Nettan-Sepp, lisades, et ka inimeste vanuseline struktuur muutub.

«Samuti mõjutab väljamakstavaid summasid puude raskusastmete struktuur, näiteks, kui sügava puudega inimeste arv kasvab aeglasemalt kui keskmise puude raskusastmega inimeste arv, siis kasvavad ka kulutused toetusteks aeglasemalt,» lausus Nettan-Sepp.

Toetuste arvestamise aluseks on igaks eelarveaastaks kehtestatav puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määr, mis on nii sel kui järgmisel aastal 25,57 eurot.