Kas kogenud arst peaks rohkem palka saama?

Arst.

FOTO: Panther Media / Scanpix

Praegune süsteem arstide palga puhul kogemust ei hinda ning võib juhtuda, et mõnikord teenivad residendid enam kui kogenud ja kauem töötanud kolleegid.

Meditsiiniportaal Med24 uuris, kas enam kogemust peaks tähendama arsti jaoks kõrgemat palka.

Arstide liidu peasekretär Katrin Rehemaa hinnangul peab suurema palga andma kõrgem kvalifikatsioon: «Osaliselt on see kindlasti seotud töökogemusega, kuid mitte ainult. Tööandja peaks arvestama nii tööstaaži kui seda, kas arstil on omandatud eriala, kui palju on ta läbinud täienduskoolitust, kuidas erialaselts on tema pädevust hinnanud.» Lisaks tuleb Rehemaa sõnul väärtustada noorte kolleegide õpetamist ja juhendamist – arst-õppejõudude kõrgem töötasu hoiaks ka õppetöö taset.

Kadri Lillemäe Eesti Nooremarstide Ühendusest kinnitas, et nooremarstid pooldavad kahe käega eriarstide palgatõusu ning sealjuures võiks arvesse võtta ka tööstaaži. «Kindlasti on kogemus ning teaduskraad palganumbri kujundamisel tähtsad. Nüüd, kus residentide 40-tunnine töönädal on täiel määral tasustatud, võib juhtuda, et noore arsti põhipalk on võrdne aastaid praktiseerinud eriarstiga ja see on ebaõiglane. Kuigi siinkohal ei tasu oma pahameelt väljendada residentide nn palgatõusu osas, sest sisuliselt oli tegemist seni tasuta tehtud töö tasustamisega,» selgitas ta.

Lillemäe nõustus, et tööstaaž ei võrdu alati pädevuse tõusuga ning seetõttu võiks palgatõusu siduda ka pädevuse hindamisega. Näiteks need arstid, kes iga 3-5 aasta järel resertifitseerimise läbivad, saavad palgalisa.

Perearst Anneli Talviku sõnul on perearstide hulgas arsti pädevuse väärtustamine arutlusel olnud. «Viimati oli sellest juttu seoses perearstide kulumudeliga, kus arstile oli ette nähtud tunnipalk. Samas ei ole arvesse võetud, kas arst on töötanud aasta või 25 aastat, kas ta on näiteks ülikoolis oma eriala professor. Haiglad on suutelised mõne teenuse arvelt kogenud arsti tasu tõstma, kuid selle eelduseks on suurema kasumiga teenused. Perearstidel sellist võimalust ei ole,» tõi Talvik välja.

Tööandjad on palgaküsimuste tõttu tihti keerulises olukorras: «Noortel arstidel on valikus ükskõik milline raviasutus Eestis või Euroopas, nad on värskete teadmistega ja tublid, kuid nad küsivad palka, mida isegi kogenud arst ei saa. Olukorras, kus tööjõud vabalt liigub, on tööandjad dilemma ees, sest ka kogenud arstid peaksid siis kõrgemat palga saama,» kirjeldas Talvik.