Lapsed saavad vaimse tervise kabinetid

Lastel on taas diagnoositud rohkem psüühika- ja käitumishäireid.

FOTO: Panther Media / Scanpix

Laste ja noorukite vaimse tervise keskuste projektid on kestnud üle poole aasta, põhirõhk on olnud septembri alguses avatavate vaimse tervise kabinettide personali koolitamisel.

Piirkondlikes meeskondades hakkavad tööle õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja ja arst-konsultant, kirjutab Meditsiiniuudised. Kogu meeskond peab saama ettevalmistuse laste ja noorukitepsühhiaatriast ning vaimse tervise õe spetsialiseerumise eest vastutab Tartu Tervishoiu kõrgkool, kes on ka üheks projektipartneriks.

Eriõppesse (vaimse tervise õendus, suunaga lastepsühhiaatriale) astus kokku 17 õde üle Eesti. Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kes aitab reaalsete ja potentsiaalsete vaimse tervise probleemide puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga.

Vaimse tervise õde osutab õendusabi kas iseseisvalt või koos eriarstiga, teeb koostööd teiste tervishoiumeeskonna liikmetega ning vajaduse korral ka sotsiaalabiasutustega. Õppekava eesmärgiks on arendada kriitilist analüüsivõimet, iseseisvat otsustus- ja tegutsemisvalmidust töötamaks eriõena tervishoiusüsteemi erinevatel tasanditel.

Õppekava maht on 60 EAP’d, õpiaeg kestab tsüklitena kokku 1,5 aastat. Läbida tuleb üld-, eriala- ja valikained ning kliiniline erialapraktika. Iseseisva töö maht on kaks kolmandikku õppest ning õpe lõppeb erialaeksamiga.

Õppejõududeks on suurte kogemuste ja teadmistega spetsialistid (kliinikumi psühhiaatriakliiniku lastepsühhiaatrid, õed, psühholoogid, sotsiaaltöötaja, logopeed). Nüüdseks on juba osad õed viibinud ka erialapraktikal psühhiaatriakliiniku lasteosakonnas.