L, 24.10.2020

Lugeja küsib: mida tähendab tööst põhjustatud haigestumine?

Lugeja uurib, mida tähendab tööst põhjustatud haigus.

FOTO: Panther Media / Scanpix

«Töötervishoiuarst diagnoosis mul tööst põhjustatud haigestumise – mida see tähendab?» küsib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni töötervishoiu tööinspektor Kerttu Sepp:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi on tööst põhjustatud haigus töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks. Selline diagnoos on töötajale kui ka tööandjale signaaliks, et tervise säästmiseks tuleb töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks midagi ette võtta.

Kehtiva seaduse järgi ei ole töötervishoiuarstil kohustust teavitada tööandjat tööst põhjustatud haiguse diagnoosimisest töötajal, mis tähendab, et kogu vastutus ja valikuvõimalus lasub töötajal, kas tööandjal on võimalik muuta töökeskkonda ja töökorraldust või mitte. Selle tõttu tuleks töötajal teatada kohe tööandjale või tema esindajale temal diagnoositud tööst põhjustatud haigusest, et tööandja saaks võtta kasutusele meetmeid töökeskkonna/töökorralduse parandamiseks. Lisaks sellele on töötajal õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud korras.