N, 24.09.2020

Üle 70-aastaste naiste rinnavähiskriining seati küsimuse alla

Mammogramm.

FOTO: PA Wire /Scanpix

Kuni 75-aastaste naiste rinnavähi sõeluuringu tulemuslikkust analüüsinud uuring näitas, et vanemas eas naiste kaasamine skriiningusse võib viia ülediagnoosimise ja ebavajaliku ravini. 

Et lääneühiskonnas elavad inimesed üha kauem, oodatakse ka eakamate rinnavähipatsientide kasvu, kirjutab Medical News Today. 

Vanemas eas naistel on aga rinnavähki haigestumise puhul suurem risk, et ravi toob endaga kaasa soovimatuid kõrvalnähte. Ka vähihaigete suremus tõuseb koos vanusega. 

Kuid ehkki arstid on arvanud, et sõeluuring aitaks ka eakamate naiste puhul rinnavähki varem avastada ja seeläbi ka efektiivsemalt ravida, ei ole vanemas eas naiste skriiningu efektiivsuse kohta piisavalt tõendeid. 

Hollandis tõsteti 1998. aastal rinnavähi sõeluuringu ülemist iga 69lt 75le ning see on olnud teadlastele heaks võimaluseks uurida, kas asjal on mõtet. Leideni ülikooli meditsiinikeskuse teadlased võtsid vaatluse alal Hollandi vähiregistrist saadud andmed aastatest 1995-2011 – kõik 25 000 uut sel ajavahemikul registreeritud vähijuhtu 70-75-aastastel naistel.

Lisaks kaasati uuringusse veel 13 000 naist vanuses 76-80, mis võimaldas teadlastel uurida muutusi rinnavähi esinemissageduses nende naiste puhul, kes olid liiga vanad, et osaleda riiklikus skriiningprogrammis.

Andmed näitasid järsku uute varajases staadiumis vähijuhtude tõusu 70-75-aastaste naiste puhul alates sellest, kui nad kaasati riiklikku sõeluuringusse: 248,7 juhult 100 000 naise kohta 362,9 juhuni 100 000 naise kohta. 

Kaugelearenenud rinnavähi puhul ilmnes aga diagnoositud juhtude arvu langus: 58,6lt 100 000 naise kohta 51,8ni.

76-80-aastaste naiste grupis ei muutunud kaugelearenenud rinnavähi juhtude arv, kuid varajases staadiumis vähi juhtude arv langes veidi.

Oma analüüsis märgivad teadlased, et iga kaugelearenenud vähi diagnoosi kohta, mis 70-75-aastaste skriinimisel pandi, oli ka ligi 20 nii-öelda ülediagnoositud varajases staadiumis vähijuhtu, mida on päris palju. 

Ülediagnoosimine on probleemiks seetõttu, et vähiravi, mida patsient ei pruugi tegelikult vajada, võib oluliselt halvendada tema elukvaliteeti. 

Uuringu autorid soovitavad, et selmet kaasata eakamaid naisi valimatult sõeluuringusse, peaks valik olema personaliseeritud, tuginedes järelejäänud oodatud elueale, rinnavähiriskile, tervislikule seisundile ja patsiendi eelistustele. 

Kuigi tegemist oli suuremahulise analüüsiga tunistavad teadlased, et nende uuringu üheks miinuseks võib olla see, et skriiningprogrammi juurutamisest ei ole möödas piisavalt palju aega, et võiks näha kaugelearenenud vähijuhtude langust. 

Eestis tehakse rinnavähi sõeluuringut kuni 65-aastastele naistele.