Internet ohustab inimeste tervisealast haritust

Kas internet aitab või raskendab tervisealaste teadmiste hankimist?

FOTO: Panther Media / Scanpix

Euroopa tervisefoorumil leidsid eksperdid, et kuigi poliitikud, arstid ja teised terviseaktivistid tahavad harida avalikkust oma tervise eest hoolt kandma, teeb internet ülesande raskemaks.

Tervisealane kirjaoskus viitab võimele teha kohaseid otsuseid hea tervise säilitamiseks igapäevaelus nii kodus, kogukonnas, tööl, tervishoiusüsteemis kui ka poliitilisel areenil, kirjutab Meditsiiniuudised. See on seotud üldise kirjaoskusega ja kirjeldab inimese teadmisi ja oskusi rakendada tervisealast teavet. Kuid uute tehnoloogiate kasutusele võtuga seisavad kodanikud silmitsi keerulisemate valikutega tervisealaste otsuste tegemisel.

Rääkides Euroopa tervisefoorumil Gasteinis (EHFG) ütles Euroopa Komisjoni tervise ja heaolu üksuse juht Pēteris Zigalvis, et aastaid on soovitud inimesi võimestada otsuste tegemiseks, aga teadlike otsuste tegemine ei ole võimalik ilma juurdepääsuta digitaalsetele vahenditele.

Lisaks ei oma paljud teadmisi, kuidas selliseid vahendeid kasutada. Zigalvis ütles, et nende üksus on praegu kaasatud projekti, mis püüab arendada õppekava IKT oskustega tööjõu koolitamiseks. Eurobaromeetri uuring e-tervise osas käivitatakse oktoobri lõpus. 

Seni läbi viidud küsitluste andmetel leiab 77 protsenti ELi kodanikest, et internet on hea vahend parandamaks oma teadmisi tervisega seotud teemadel. Samas 41 protsenti ei ole kunagi otsinud veebist tervisega seotud teavet. 

Kõige populaarsemad otsinguteemad on seotud üldise tervisliku seisukorra parandamisega, näiteks läbi toitumise ja kehalise aktiivsuse. Paljud ütlesid, et teave, mida nad leidsid, oli asjakohane, kuid 41 protsenti küsitletutest ütles, et kahtlesid teabe usaldusväärsuses. 

Kaisa Immonen Charalambous Euroopa Patsientide Foorumist kommenteeris: «Minu jaoks on kriitiline tervise kirjaoskus väga oluline. Peame õppima eristama head ja usaldusväärset teavet väärtusetust.»

Euroopa Komisjoni tarbijakaitse peadirektoraadi strateegia ja rahvusvahelise üksuse juht Sylvain Giraud märkis, et komisjon ei olnud teadlik probleemidest, mis on seotud pikaajaliselt tervisealase kirjaoskuse puudumisega. «Me mõistame, et tervisealane kirjaoskus on aspekt, mida tuleb arvesse võtta, kui me arendame tervishoiupoliitikat ELi tasandil. Siin esineb selge korrelatsioon sotsiaalse staatuse, sotsiaalne taseme, kirjaoskuse ja tervise vahel.» 

Giraud lisas, et tervisealase teadlikkuse suurendamiseks tuleks teavet pakkuda sihtrühmale arusaadavas keeles ja viisil. Lisaks tuleks edendada ka isikute digitaalseid oskusi. Tervisealase kirjaoskuse taseme tõstmisel on oluline roll ka patsiendiorganisatsioonidel.