Uuring: teisi halvustav inimene on ise õnnetu

Teistes vaid halva nägemine võib viidata inimese enda kehvale hingeseisundile.

FOTO: SCANPIX

Teistes inimestes positiivsete joonte nägemine on seotud sellega, kui õnnelik, lahke ja emotsionaalselt stabiilne inimene ise on, leiti Wake Foresti ülikooli teadlaste uuringus.

«See, kuidas inimesed teisi näevad, näitab väga palju nende endi kohta,» vahendas Tartu Ülikooli teadusportaal Novaator uurimuse esimese autori Dustin Woodi sõnu.

Teadlased palusid uurimuses osalenud inimestel hinnata kolme inimese positiivseid ja negatiivseid omadusi. Selgus, et inimese võime näha teistes positiivseid jooni on tugevalt seotud inimese enda positiivsusega. Eriti tugev seos leiti teiste positiivselt hindamise ja entusiasmi, õnnelikkuse, lahkuse, vastutulelikkuse, emotsionaalse stabiilsuse ja võimekuse vahel, mille olemasolu inimeses hindasid nii tema ise kui teised.

Uurimusest ilmnes ka, et see, kui positiivselt inimene teisi näeb, näitab, kui rahul on ta enda eluga ning kui hästi ta teistele meeldib.

Teistes negatiivse nägemine on seotud ka kõrgema eneseimetlusega ja antisotsiaalse käitumisega. «Paljud negatiivsed iseloomujooned on seotud teistes negatiivse nägemisega,» ütles Wood. «Kalduvus teistes halba näha viitab suuremale depressiooni langemise tõenäosusele ning erinevatele isiksusehäiretele.»

Uurimusest võib järeldada, et inimese kohta on võimalik palju teada saada, lastes tal hinnata mõnd kolleegi või tuttavat. Antud hinnangu negatiivsus võib näidata inimese negatiivseid omadusi, aga ka seda, et hindaja on õnnetu, rahulolematu või neurootiline.