Eestis kukub iga kolmas üle 70-aastane vähemalt korra aastas

Eakas naine

FOTO: AFP / Scanpix

Eakate seas viidi läbi terviseuuring, milles küsiti vanemaealistelt nende krooniliste haiguste ja toimetuleku kohta, et selgitada välja millised ennetusprogrammid Eestile sobiksid.

Ühe näite varal – üks kolmest üle 70-aastasest naisest kukub vähemalt korra aastas – saab selgitada, mis seda põhjustab, millised on tagajärjed ja kuidas saaks seda ära hoida.

Eestis on vanemaealiste tervis palju halvem kui teistes Euroopa Liidu maades. Pikaajalist või kroonilist haigust põeb 65 protsenti eakatest meestest ja 70 protsenti naistest, kui mujal Euroopas on see number 40-60 protsenti, ütleb doktor Kai Saks, uuringu EAKAS koordinaator.

Uuringu käigus küsitleti ligi 4000 Tartu linna ja maakonna üle 65-aastast inimest, et välja selgitada nende olukord ja vajadused.

Kuna uuringu järeldusi on võimalik kohaldada kogu Eestile, on töögrupil kavas analüüsi tulemuste selgumisel esitada ettepanekud sotsiaalministeeriumile ning tervise- ja tööministrile.

Lihtsam, kui ravida kroonilisi haigusi, on probleemide süvenemist ennetada. Seetõttu on paljudes riikides ennetusprogrammid, mis aitavad inimestel kauem tervena elada.

«Uuring aitab välja selgitada võimalikud ennetustöö suunad,» ütleb perearst dr Ruth Kalda. «Näiteks suureneb vanemas eas kukkumiste sagedus: ligikaudu üks kolmest üle 70-aastasest naisest kukub aastas vähemalt korra. Kukkumisi võivad põhjustada lihasnõrkus, tasakaaluhäired, aga ka erinevate ravimite koosmõju.»

Kuna vanemas eas on luustik muutunud hapramaks, võivad kukkumise tagajärjed olla eakale inimesele rasked. Seetõttu on eakate kukkumiste ära hoidmine üks ennetustöö suund, mis aitaks pikendada tervena elatud eluaastaid ning hoida kokku ka haigekassa kulusid.

«4000 eakat on väga esinduslik valim,» ütleb dr Kai Saks. «Uuringu EAKAS uudsus ja omapära ka maailma mastaabis on see, et valim on väga täpne. Küsitletud 4000 eakat ei ole mitte lihtsalt juhuvalim eakatest inimestest, vaid keskendusime inimestele, kes vajasid uuringukuudel tervishoiu või hoolekande teenust.»

Kukkumistega seotud ennetustöö vajalikkuse välja selgitamine oli vaid üks osa laiahaardelisest uuringust.

Lisaks uuriti eakate toitumist, meeleoluhäireid, teenuste kättesaadavust jpm.