Patsientide nõukoda: tervishoius on esikohal ärihuvid, mitte patsiendid

Riigikohtu otsus, mis kaotas ära apteekide asutamispiirangu, jätab patsientide nõukogu sõnul vaeslapse ossa maapiirkondades elavad vähekindlustatud inimesed.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Hiljutise riigikohtu lahendiga, mis tunnistas kehtetuks apteekide asutamispiirangu, ei ole rahul patsientide nõukoda ja juhib tähelepanu sisuliste muudatuste vajadusele Eesti tervishoius.

«Õiguskantsleri ja riigikohtu seisukohad annavad tunnistust sellest, et Eesti tervishoius on järjest enam esikohal äri, mitte patsientide huvid,» nendib Eesti Patsientide Nõukoda juhatuse liige Kaido Kolk, kes ei ole nõus riigikohtu otsusega.

«Vaatamata põhiseaduse vastasele olukorrale, mille kohaselt mitmete uuringute ning riigikontrolli auditite järgi muutub arstiabi suurele osale vähekindlustatud isikutest järjest raskemini geograafiliselt ning majanduslikult kättesaadavaks, ei ole sellele seni piisavalt tähelepanu pööranud ei president, õiguskansler ega poliitikud,» märgib ta.

Tema sõnul on peamiselt kõigi tervishoius läbi viidavate seadusemuudatuste eelduseks seni olnud rahaliste kulutuste mitte lisandumine riigi eelarvele. «See toimub tingimustes, kus tervishoius vajaliku täiendava raha hulk saadakse, kas patsiendi taskust omaosaluse suurendamise kaudu,» ütleb Kolk.

Tekkinud olukorras kutsub patsientide nõukoda valimistel osalevaid erakondi väärtustama eesti inimest ja tema tervist ning tegema selle nimel tervishoius sisulisi muudatusi, mis muudaks tervishoiuteenuste kättesaadavus patsiendikesksemaks.