L, 24.10.2020

Lugeja küsib: miks «Targa Vanema» testi vastused on nii ninakad?

Kampaania raames saab lapsevanem testida oma teadmisi alkoholi kohta.

FOTO: Kuvatõmmis lehelt tarkvanem.ee.

«See uus laste ja joomise kampaania on küll tore algatus, aga lapsevanematele mõeldud test on küll täitsa jabur – ühtegi õiget vastust ei ole. Vastus on pigem ninakas kommentaar ning loeb moraali. Kuidas see peaks lapsevanema targemaks tegema?» uuris lugeja.

Vastab siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Karin Kase.

Veebikeskkonnas tarkvanem.ee üleval oleva testi (http://tarkvanem.ee/alkoholi-test) eesmärk on olla lapsevanema jaoks teabeallikas; panna ta mõtlema, mõistma võimalikke ohukohti, vajadusel oma käitumist muutma ja suunata lapsega koostööd tegema ning selgitama lapsele oma nõudmisi seoses alkoholi ja teiste sõltuvusainete tarvitamisega.

Küsimustiku on koostanud psühholoog Rita Rätsepp ja teised eksperdid. Küsimuste kaudu saab lapsevanem testida oma hetketeadmisi alkoholi ja teiste sõltuvusainete tarvitamise ennetuse kohta, saada teadlikuks oma harjunud mustritest, levinud müütidest ja saada vajalikud selgitused antud vastustele. 

Vastusevariandid tulenevad enimlevinud vastustest neile küsimustele ja müütidest sõltuvusainete tarvitamise ennetuse kohta. Testi teoreetilised lähtekohad põhinevad uuringutel lapse kasvatusstiilidest, lapse aju arengust ja laste sõltuvuskäitumisest. Kuna testi eesmärk on vanemale läbi enda testimise teavet pakkuda, on kõikide vastuste juurde lisatud kommentaar või viide lisalugemisele.

Siseministeeriumi teavituskampaania «Tark Vanem» eesmärk on tõsta vanemate teadlikkust nende rollist alkoholi ja teiste sõltuvusainete tarvitamise ennetamisel ning arendada asjakohaseid vanemlikke oskuseid.