FOTO: SCANPIX

Eestis on paarikümne aastaga keisrilõigete arv kasvanud. Naisearstide sõnul võib liiga kergekäeliselt ette võetud keisrilõige seada ohtu nii lapse kui ema tervise. 

Hea lugeja, milliseid tüsistusi on sulle teadaolevalt keisrilõige põhjustanud? Oma lood palume saata meiliaadressile tarbija@postimees.ee