Välismaa arstide tulek Eestisse teeb patsientidele muret

FOTO: SCANPIX

Riigi plaan lihtsustada välismaal õppinud arstide töölelubamist Eestisse ajendas Patsientide Nõukoda saatma avalikku pöördumist sotsiaalminister Urmas Kruusele. Postimees avaldab pöördumise muutmata kujul.

Austatud härra minister

Eesti arstide oskused on tuntud oma erialaste kõrgete kvaliteedi näitajate poolest kogu maailmas. Eesti tervishoiusüsteem on  osa Euroopa Liidu tervishoiusüsteemist, kus jagatakse ühiseid kogemusi ning väärtusi kaasaegse meditsiini arendamisel ning rakendamisel. Eesti Patsientide Nõukoda leiab, et tervishoiutöötajate  puudust Eestis ei saa lahendada põhimõttel, mille kohaselt eesmärk pühendab abinõu. Eriti taunimist väärt on see olukorras, kus Euroopa Liidu direktiivi kohaselt peab olema tagatud  arstiabi kõrge kvaliteet  ja ühtlane tase kogu Euroopa Liidus.

Euroopa Liidu väliselt arstide sissetoomine kolmandatest riikidest Eestisse lihtsustatud tingimustel on väga problemaatiline juba kasvõi erinevatel õppemetoodilistel  põhjustel, rääkimata keelenõuetest kohalike patsientidega suhtlemisel.  Juhul, kui soovitakse tervishoiutöötajate puudust lahendada kolmandatest riikidest pärit töötajate abil, siis tuleb sisse seada kindlad kutsesobivusnõuded koostöös erialaseltsidega. Selliselt saab väljaspool Euroopa Liitu hariduse omandanud tervishoiutöötajate suhtes tagada nende oskuste ja sobivuse hindamise Euroopa Liidus kehtivate standardite alusel.

Eesti Patsientide  Nõukoja hinnangul peab Eesti riik panustama valdkondadesse, kuidas parandada Eesti arstiabi kvaliteeti. Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu vajadusele mittesüülise vastutuskindlustuse süsteemi rakendamiseks Eestis, misläbi saaks ravivigade efektiivsema tuvastamise kaudu tõsta tervishoiuteenuste osutamise kvaliteeti ning vältida võimalikke ravivigu tulevikus.

Loodame, et tervishoiutöötajate puuduse ning tervishoiuteenuse kättesaadavuse tagamiseks tehakse kaalutletud otsuseid, mis võimaldavad säilitada arstiabi kvaliteeti nagu on kohane Euroopa Liidu liikmesriigile.