Vaata, milliste vaktsiinide kõrvaltoimetest teatati mullu enim
Lisatud graafik.

Vaktsineerimine

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

2014. aastal ravimiametile saadetud 176 ravimi kõrvaltoimete teatistest oli 30 seotud vaktsiinidega, kusjuures vähemalt iga neljanda vaktsiini puhul viidati tõsisele kõrvaltoimele.

Mullu ravimiametile vaktsiinide võimalike kõrvaltoimete kohta saadetud 30 teatisest hinnati 28 juhul seos vaktsiiniga vähemalt võimalikuks, teatab amet. 30 teatisest veerand ehk kaheksa kirjeldasid tõsiseid kõrvaltoimeid.

Kõige enam kõrvaltoimeid teatati erinevate difteeria, teetanuse ja läkaköha kompleksvaktsiinidega seoses. Ameti hinnangul esines neil nii mittetõsiseid kui tõsiseid reaktsioone. Tõsiseid reaktsioone esines valdavalt neil kompleksvaktsiinidel, mis olid mõeldud suurema hulga haiguste vastu vaktsineerimiseks.

Näiteks difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemophilus influenza B kompleksvaktsiin kõrvaltoimete teatised, mida oli üheksa, moodustasid ligi kolmandiku kõigist eelmisel aastal ametile saadetud vaktsiinidega seotud teatistest. Neist kolm teatist kirjeldasid tõsiseid reaktsioone – ulatuslik süstekoha turse, lööve ja palavik, mis kõik möödusid raviga.

Tõsist reaktsiooni kirjeldati veel ühel korral ka difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemophilus influenza B vaktsiin + B-hepatiidi kompleksvaktsiini (meditsiinilise kinnituseta patsiendi teatis – krambihoog, tasakaaluhäired, loidus), B-hepatiidi vaktsiini (meditsiinilise kinnituseta patsiendi teatis – teadvuskadu, kõhulahtisus, loidus), gripivaktsiini (kopsupõletik), leetrite, mumpsi ja punetiste kompleksvaktsiini (mumpsilaadne sündroom) ning rotaviiruse elusvaktsiini (oksendamine, kõhulahtisus) korral.

Suurimas osas – 17 vaktsiini puhul – andsid nende kõrvaltoimetest teada perearstid, järgnesid patsiendid ise 6 ravimi puhul ja eriarstid 5 korral. Kokku väljastati Eestis hulgimüügist apteekidele ja haiglatele 2014. aastal üle 300 000 annuse vaktsiine.

«Arvestades vaktsiinide kasutuse suurt ulatust ja kõrvaltoimete arvu, võib öelda, et vaktsiinid on väga ohutud ravimid,» kommenteeris tulemusi ravimiameti ohutusjärelvalve büroo juhataja Maia Uusküla. Tema sõnul ületab nende kasutamisest saadav kasu ehk haiguse ärahoidmine kindlalt võimalikud ohud.

Graafik. Vaktsiinide kõrvaltoimetest teavitamine 2014. aastal