Uuring: ligi pool eestimaalastest on üleväsinud

FOTO: SCANPIX

Tervise Arengu Instituudi (TAI) möödunud aastal läbi viidud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringust selgub, et peaaegu alati tunneb üleväsimust 7 ja üsna tihti 40 protsenti inimestest.

Seejuures on viimase 12 kuu jooksul üleväsimust tundnuid rohkem naiste kui meeste hulgas: kui naistest tunnistas üleväsimuse tundmist peaaegu alati või üsna tihti kokku 52 protsenti, siis meestest vaid 39 protsenti.

Huvitaval kombel selgub uuringust, et meeste hulgas on vanusegrupis 16-24 kõige rohkem väsinud need, kel on kõrgharidus, alates 25. eluaastast aga pigem need, kel on vaid alg- või põhiharidus. Naiste puhul on pilt teine: kõige rohkem on üleväsimust tunnistanute hulgas al- ja põhiharidusega naisi, kuid erinevus teiste haridustasemetega ega eri vanusegruppide puhul ei ole kuigi suur.

Mõnevõrra tundub üleväsimust mõjutavat vastanute elukoht, rahvus ja ka kuusissetulek: rohkem on üleväsinute hulgas Tallinnas ja teistes linnades elavaid inimesi, mitteeestlasi ning alla 300-eurose kuusissetulekuga inimesi. Lahutatud või leseks jäänud ning abielus ja vabaabielus inimesed tunduvad olevat rohkem stressis kui vallalised ning suurema kehamassiindeksiga inimesed rohkem kui väiksema kehamassiindeksiga inimesed.

Stressi on aga uuringu järgi viimase kuu jooksul mingil määral kogenud enamik küsitletutest, ehkki üle poole inimestest tunnistas, et on küll kogenud stressi, kuid mitte rohkem kui inimesed tavaliselt. Vaid 17 protsenti oli neid, kes vastasid, et on kogenud stressi rohkem kui tavaliselt ning kolm protsenti oli neid, kes on kogenud stressi peaaegu talumatul määral.

Ka masendunud või depressioonis olekut viimase kuu jooksul tunnistas suurem osa vastanutest, ent peamiselt taas mitte rohkem kui varem. Varasemast mõnevõrra suuremat masenduses olekut tunnistas 15 protsenti ja palju suuremat masenduses olekut 7 protsenti vastanutest.

Ligi kolmandik ehk 31 protsenti vastanutest oli viimase kuu jooksul kogenud unetust või unehäireid, naiste hulgas on see probleem siingi levinum kui meeste seas.