Arengufond otsustas ka tulevasi meedikuid stipendiumiga toetada

Meditsiinitudeng

FOTO: SCANPIX

Eesti Arengufondi ettepanekul kinnitas nutika spetsialiseerumise juhtkomitee õppekavade loetelu, millel hakatakse ettevõtlusele prioriteetsete valdkondadena uuel õppeaastal stipendiume maksma – nende hulgas on nüüd ka tervishoiuvaldkonna erialad.

Aasta tagasi teatas haridus- ja teadusministeerium käivitatavast uuest nutika spetsialiseerumise erialastipendiumide programmist Primus, millest tookord olid tervishoiuvaldkonna erialad välja jäetud, vahendab Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Otsuse vastu esitasid nii Tartu kui Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolide rektorid protesti ning uuest õppeaastast ongi ka tervishoiuvaldkonna tudengitel võimalus erialastipendiumiks.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekavadest kuulub nutika spetsialiseerumise valdkonda bioanalüütikute ja radioloogiatehnikute õppekava, mistõttu on ka nende erialade tudengitel alates uuest õppeaastast võimalus taotleda erialastipendiume, teatab kool.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus nentis, et bioanalüütikuid ja radioloogiatehnikuid vajavad kõik tervishoiuasutused üle Eesti, tööturul on nende spetsialistide puudus juba täna.

«Tartu Tervishoiu Kõrgkool on ainus kõrgkool, mis Eestis sellist õpet pakub. Õpe on kindlasti keeruline, kuid huvitav ning tööjõupuudus nendes valdkondades kummitab kogu Euroopas,» tõdes ta. Mõlemal õppekaval on plaanis ka jätkuõpe magistrantuuris koostöös teiste Euroopa kõrgkoolidega.

Nutika spetsialiseerumise erialadel õppivatele tudengitele makstava erialastipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ja populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades.

Samas soovitakse erialastipendiumiga vähendada üliõpilaste väljalangemise osakaalu. Erialastipendiumi maksmise riiklik eesmärk on majanduskasvu tõus, kuna just need erialad peaksid tööturgu täiendama vajalike spetsialistidega.

Eesti Arengufondi otsusele järgneb haridus- ja teadusministri käskkirja muutmine, mille järgselt töötab Tartu Tervishoiu Kõrgkool uue õppeaasta alguseks välja ja kooskõlastab rahastajaga erialastipendiumi maksmise korra.