Lastefond aitas poisile muretseda elektrilise tehiskäe

6-aastane Markus

FOTO: TÜ Kliinikumi Lastefond

SA TÜ Kliinikumi Lastefond ja Tallinna linnavalitsus aitasid amputeeritud labakäega 6-aastasele Markusele osta müoelektrilist käeproteesi, tasudes kumbki poole pere omaosaluse summast.

Müoelektrilise käeproteesi puhul on tegemist lihasimpulsside abil juhitava proteesiga, millel on haarav kolme sõrme funktsioon: müoelektrilised sensorid võtavad vastu patsiendi olemasoleva käeosa lihastes tekkinud elektriimpulsid, mis saadakse kätte nahapinnal asetsevate elektroodide kaudu. Neid võimendatud impulsse kasutatakse jäsemeproteesi elektrooniliste komponentide juhtimiseks. See võimaldab tehiskäega asjadest kinni haarata ning näha oma sõrmi liikumas nagu päris käel.

Seesugune igale patsiendile personaalselt valmistatud protees on aga väga kallis. Markuse tehiskäsi maksis 17 130 eurot. Sellest summast 90 protsenti katab sotsiaalministeerium, 10 protsenti tuleb tasuda perel omaosalusena. Antud juhul jäi üksinda kahte last kasvatava ema kanda märkimisväärne summa – 1713 eurot. Toetuse saamiseks pöördus pere nii kohaliku omavalitsuse kui Lastefondi poole, kes otsustasid Markust aidata: Tallinna linnavalitsus tasus 5 protsenti omaosaluse summast ning Lastefond samuti 5 protsenti ehk 857 eurot.

Markusel on diagnoositud kaasasündinud suurte südameveresoonte anomaalia, mistõttu vajas ta peale sündi abistavat lõikust ja 9-kuuselt operatsiooni. Oma labakäest jäi ta ilma 10-kuuselt operatsioonijärgse tüsistusena, mille puhul osutus vältimatuks selle amputeerimine.

Lapse ema sõnul on Markus täna igati eakohaselt arenenud ning igapäevaselt heas üldsesundis poiss. «Ta käib eelkoolis ja lasteias, kus tema üheks suureks hobiks on lauatennis. Nii selle mängimisel kui muudes igapäevategevustes kasutab ta vasakut kätt, aidates teise käe köndiga kaasa nii palju kui võimalik. Samas vajab ta aga pidevalt kõrvalabi. Markuse jaoks on proteesi saamine oluline edasiminek, kuna nüüd saab ta rohkemaid asju teha ja seda kindlasti mugavamalt kui varem,» on ta fondile ja headele annetajatele südamest tänulik. «Teie toetus on meile väga-väga suureks abiks!»