Vassiljev: tervishoiu rahastuseks tuleb leida uusi allikaid

Tervishoiusüsteemi on võimalik veelgi arendada.

FOTO: SCANPIX

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev väljendas tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse ümarlauas seisukohta, et kuigi Eesti tervishoiusüsteemis saab raha kasutamist veelgi tulemuslikumaks muuta, tuleb mõelda ka uutele alternatiivsetele tuluallikatele.

Vassiljevi sõnul sõltuvad kvaliteet ja kättesaadavus nii tervishoidu suunatavast rahast kui ka selle kasutamise efektiivsusest. «Oleme täna üles ehitanud võrdlemisi kuluefektiivse tervishoiusüsteemi, kuid samas ei rahasta me tervishoidu sel määral nagu seda enamikus EL ja OECD riikides tehakse,» ütles ta.

Tervishoiusüsteemi rahakasutust on Vassiljevi arvates võimalik veelgi efektiivsemaks muuta näiteks läbi parema ennetustöö ja esmatasandi arstiabi edendamise, aga ka patsiendikesksema lähenemise kogu tervishoiusüsteemis tervikuna.

Vassiljev lisas, et tervishoiusüsteemi jaoks tuleb tulevikus leida ka uusi rahastamisallikaid. «Peaks kaaluma varianti, et riik võiks tulevikus maksta pensionidelt sotsiaalmaksu tervisekindlustuse osa, mille allikaks on näiteks varamaks või alkoholi- ja tubakaaktsiis. Teise ideena võiks kaaluda süsteemi osalist rahastamist ka omanikutulu ja muu passiivse tulu arvelt,» ütles ta.

Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse ümarlauas arutasid erinevate lahendusteede üle koos tervise- ja tööministriga Eesti Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ja Tartu Ülikooli Tervishoiu instituudi juhataja Raul-Allan Kiivet.