OECD raport: arvutid koolitunnis ei õpeta paremini lugema ega arvutama

Vastupidiselt loodetule, ei paranda arvutite sage kasutamine õpilaste oskusi infot töödelda ja analüüsida

FOTO: Mihkel Maripuu

OECD värskest raportist selgub, et arvutite ja nutiseadmete kasutamine koolitunnis ei ole parandanud laste lugemisoskust, matemaatilisi ega teisi reaalainelisi võimeid, mida regulaarselt PISA-testiga mõõdetakse.

Aastal 2012 väitis 96 protsenti OECD riikide 15-aastastest, et neil on kodus arvuti ning 72 protsenti teatas, et kasutavad arvutit või tahvelarvutit ka koolitundides.

Võrdluseks, Koreas ja Hiinas kasutavad lapsed koolides arvuteid vastavalt 42 ja 38 protsenti, ent digitaalne kirjaoskus on nendes riikides maailma kõrgeim.

Veelgi enam – riikides, kus arvutite kasutamine koolides oli kõrgeim, täheldati vahemikus 2000-2012 nii tavapärase lugemisoskuse kui ka digitaalse kirjaoskuse langust.

Samas nõuab paberilt lugemine erinevaid oskusi kui veebist. Veebis tuleb lisaks lugemisoskusele kasutada ka infootsingu, navigeerimise ja info töötlemise oskusi.

Üldine järeldus on, et õpilastel, kes kasutavad koolis õppetöös arvuteid mõõdukalt, on paremad õpitulemused kui neil, kel on selleks väga vähe võimalusi. Samas neil õpilastel, kes kasutavad koolides väga palju info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid on õpitulemused teistega võrreldes kõige kesisemad, seda hoolimata nende sotsiaalmajanduslikust taustast.