Minister Ossinovski: tervishoiutöötajate arvu tuleb suurendada

Ossinovski rõhutab vajadust luua meditsiinitöötajatele paremad tingimused.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Kuigi tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on varem korduvalt rääkinud kärbete vajalikkusest tervishoiuvaldkonnas, rõhutas ta täna, et kokkuhoid ei tohi tulla meditsiinitöötajate arvelt.

 «Olen korduvalt rõhutanud, et kindlasti ei tohi kärbe puudutada tervishoiutöötajaid ja seda väga lihtsal põhjusel – neist on meil niigi puudus,» lausus minister Jevgeni Ossinovski täna toimund konverentsil «Meditsiin 2016». «Ehkki järgmisel aastal räägime me tugiteenuste personalikärpest, siis lähiaastatel näeme me tervishoiutöötajate arvu kasvu,» lisas minister ja viitas esmajärjekorras õdede arvu suurendamise vajadusele Eesti tervishoius.

Riik on ministri sõnul olukorras, kus tööealist elanikkonda jääb järjest vähemaks. Seetõttu on oluline, et riigisektor seab endale eesmärgiks toimida senisest efektiivsemalt. Sama kehtib ka riigi asutatud eraõiguslike sihtasutuste kohta, mis peavad pidevalt eneseanalüüsiga tegelema ning kaaluma ühe võimalusena tugiteenuste era- või kolmandale sektorile delegeerimist.

Järgmisel aastal võtab sotsiaalministeerium tähelepanu alla tervishoiutöötajate vajaduse prognoosi järgnevaks kümnendiks ning sellega otseses seoses oleva praktikakorralduse ja rahastuse küsimuse. Lisaks on plaanis lahendada kolmandate riikide arstide küsimus – vastav eelnõu on peagi ministeeriumist teele minemas.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eeldatava kärpe koguarv on 235 teenistuskohta 11 179-st ehk 2,1%. Kärpeid tuleb teha kõigil alates ministeeriumist endast ja selle ametitest ning lõpetades raviasutustega. Ossinovski on seisukohal, et arvestades asutuste tugevat juhtimistaset, on see kärbe kõigile jõukohane. Ta kinnitas, et läbirääkimised haiglatega jätkuvad.