Täiendav toetus sügava puudega laste vanematele

Valitsus kiitis heaks Margus Tsahkna ettepaneku.

FOTO: Mihkel Maripuu

Sotsiaalminister Margus Tsahkna ettepanek toetada täiendavalt sügava puudega laste vanemaid sai valitsuskabinetilt heakskiidu.

Tsahkna sõnul võimaldab teenustele mõeldud lisaraha pakkuda senisest suuremas mahus tuge sügava puudega lastele ning nende vanematele, teatas sotsiaalministeerium. Täiendavat, ühe miljoni euro suurust toetust jagatakse sotsiaalkindlustusameti kaudu.

Sotsiaalministeeriumi ettepanek on suunata vahendid läbi sotsiaalkindlustusameti teenuste ja vajadusel toetuste täiendavas mahus pakkumiseks sügava puudega lastele ja nende vanematele. «Sotsiaalkindlustusamet otsustab koos lapsevanemaga, milliste teenuste jaoks lisavahendeid vaja on. Näiteks lapsehoiuteenuse täiendavaks rahastamiseks,» ütles minister Tsahkna.

Alates käesoleva aasta novembrist kuni 2020. aastani rahastatakse raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu- ja tugiisikuteenust ka Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 37 miljoni euro ulatuses. Samuti rahastatakse nende teenuste kasutamise tagamiseks transporditeenust. Kuna sotsiaalkindlustusametil on nende vahendite koordineerimise roll, hakkaks riiklike ja ESFi vahenditest toetatud teenuste rahastamine toimima samuti, lihtsustades seeläbi taotluse esitamist lapsevanema jaoks. Lisaks tekib riigil parem ülevaade suure hooldusvajadusega lastest ja nende vajadustest, mis aitab korrastada tänast puuetega laste teenuste ja toetuste süsteemi.

«Paljud sügava puudega laste vanemad on lapse hooldamise tõttu pidanud muutma enda töövormi või töökohta, vähendama töökoormust või pidanud üldse loobuma töölkäimisest,» ütles Margus Tsahkna, kes rõhutas vajadust aidata vanematel hooldamisega toime tulla. 

Eestis oli 2015. aasta jaanuari seisuga vanuses 0-17 aastat 11 300 puudega last. Võrreldes eelnevate aastatega on see arv pidevalt suurenenud. Näiteks 2014. aastal oli 0-17-aastaseid puudega lapsi 10 673, 2013. aastal 9983. Sügava puudega laste arv on seevastu igal aastal vähenenud. 2015. aasta jaanuari seisuga oli sügava puudega lapsi 706. 2014. aasta jaanuaris oli 739 sügava puudega last ja 2013. aastal 767.