Tartu arstide toetuskiri Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusele

Tartu Arstide Liidu sõnul võib kvaliteetse arstiabi kättesaadavus halveneda.

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Avaldame muutmata kujul Tartu arstide pöördumise seoses kärpekavadega.

Tartu Arstide Liit toetab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse, Eesti Arstide Liidu ja Tervishoiutöötajate Kutseliidu seisukohta, et tugipersonali vähendamine Kliinikumis 85 töötaja võrra, ilma eelneva sisulise analüüsita, ei ole otstarbekas ega soodusta valitsuskulude vähendamist.

Arstidena teeme igapäevaselt meeskonnatööd mitmete erialade spetsialistidega, kelle abil saavutame haigete kiirema paranemise ning tööle tagasipöördumise. Haigla mittemeditsiiniline tugipersonal tagab seadmete ja infosüsteemide usaldusväärse töö, logistikaküsimuste lahendamise ning haigete üldise rahulolu arstiabiga. Tugipersonali töötajad aitavad meditsiinitöötajatel tegeleda oma põhitöö − haigete ravimisega.

Haiglate rahastamine toimub ravijuhtude põhiselt haigekassa hinnakirja alusel. Tugipersonali vähendamise korral ei suuda Kliinikum täita haigekassaga sõlmitud lepingut ning pikenevad ravijärjekorrad. Meditsiinitöötajate koormust ei ole enam võimalik suurendada, samas tugiteenuste sisseostmine ei pruugi saavutada majanduslikku kokkuhoidu.

Oleme seisukohal, et tugipersonalil on meditsiinitöötajate põhitöö juures oluline roll ning haiglate kärpekava ilma taustauuringuta halvendab kvaliteetse arstiabi kättesaadavust.