Eesti Apteekrite Liit: Konkurentsiamet mängib ärimeeste poolt tellitud muusikat

Eesti Apteekrite Liidu sõnul valitseb apteegivaldkonnas tööjõu nappus.

FOTO: Igor Zarembo/Sputnik

Eesti Apteekrite Liidu sõnul on konkurentsiameti kriitika apteekide omandipiirangu kohta alusetu.

«Konkurentsiamet on alusetult rünnanud Eesti apteekreid ning väitnud, et apteekide omandipiirang pole asjakohane. Kas järgmisena läheb Konkurentsiamet perearstide, advokaatide, notarite ja kohtutäiturite omandipiirangu kallale?,» küsis Eesti Apteekrite Liidu esinaine Ülle Rebane.

Eesti Apteekrite Liit teatas, et ei nõustu Konkurentsiameti arvamusega, et apteekide omandipiirang vähendab konkurentsi, kuna asi on täpselt vastupidi. Rebase sõnul on asi hoopis vastupidi. «Konkurentsiamet lähtub asjatundmatust turukäsitlusest, mis ei arvesta tervishoiuvaldkonna eripäraga, » ütles Rebane. Tervishoiusektorisse kuuluv apteegiteenus ei ole ega saa tema sõnul kunagi olema vaba ettevõtlus.

«Küsimusi tekitab Konkurentsiamet järsk seisukohamuutus – varem nõuti häälekalt ravimite hulgi- ja jaemüügi lahutamist. Täna öeldakse, et apteegiketid tuleb iga hinna eest säilitada, kuna need on konkurentsi jaoks vajalikud,» sõnas Rebane.

Sisuliselt analüüsides lähtub konkurentsiamet Eesti Apteekrite Liidu sõnul lihtsustatud turukäsitlusest, saamata aru, et tervishoid ei ole tavaline turg. Rebase sõnul ei ole mitte kusagil Euroopa riikides tervishoidu vaba turu meelevalda jäetud.

Rebane hinnangul on apteegialal  erialane tööjõu puudus, mis üha süveneb ning see tingib olukorra, kus uute apteekide massilisel asutamisel ei jätku tööjõudu. Tööjõu nappuse tulemusena langeb Rebase sõnul uutes apteekides paratamatult teenuse kvaliteet. «Juba praegu töötab mitmeid apteeke ühe proviisoriga. Kuidas sellisel juhul tagada kvaliteetne teenus, jääb arusaamatuks,»  lausus Rebane.

Eesti Apteekrite Liit on seisukohal, et olukorras, kus Eestis ei jätku ravimitele vajaminevat raha ega teenuse osutamiseks apteekreid, on apteegiteenuse optimaalne korraldamine väga oluline. Konkurentsiameti ettepanekute elluviimine suurendaks Rebase sõnul apteegisüsteemi ülalpidamiseks vajaminevaid kulutusi ning võtaks patsiendilt igasuguse võimaluse sõltumatu apteegiteenuse saamiseks.