Sotsiaalministeerium ei ole perearstide kriitikaga nõus

Sotsiaalministeeriumi sõnul lihtsustatakse uuel aastal jõustuva määrusega abivahendeid vajavate inimeste elu.

FOTO: David Oxberry/picture alliance/moodboard

Sotsiaalministeeriumi sõnul ei ole Eesti Perearstide Seltsi kriitika uuest aastast jõustuva määruse kohta põhjendatud, sest määrus teeb nii arstide kui ka abivajajate elu lihtsamaks.

Abivahendite vajadust määravad ka praegu pere- ja eriarstid, kuid tänane praktika on ebaühtlane ja koormav, sest arstid peavad väljakirjutatavas tõendis abivahendit ise kirjeldama, teatas sotsiaalministeerium.

Homsest jõustuva määrusega muutub abivahendi vajaduse määramine sotsiaalministeeriumi sõnul ühetaoliseks ja oluliselt lihtsamaks. «Oleme ette näinud ka võimaluse kasutada üleminekuaega, mis tähendab, et järgmise aasta jooksul saavad arstid soovi korral tõendeid väljastades abivahendite vajadust jätkuvalt vabas vormis kirjeldada. Kuid see ei tundu olevat kummalegi poolele kuigi säästlik lahendus. Lõplikud otsused konkreetse toote osas teevad juba abivahendi saaja ja pakkuja omavahelises koostöös, nagu ka täna,» ütles sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Karel Hanni.

Hanni viitab arstidele ja teistele spetsialistidele loodud abivahendite teatmikule, kust saab tema sõnul väga kiiresti leida vajaliku abivahendi info.

Tüli tekitanud muudatus sotsiaalhoolekandeseaduses võeti vastu 2014. ja praeguseks on toimud 23 arstidele ja teistele valdkonna spetsialistidele suunatud infotundi terves Eestis. Infotundides on osalenud kokku 327 pere- ja eriarsti ning õde ning infotunnid ja teavitustegevus jätkuvad ka tuleva aasta jaanuaris.

Sotsiaalministeerium lubas, et tuleval aastal saavad tekkinud küsimused vastuse ja rõhutas, et määruse eesmärk on muuta abivahendit vajavate inimeste elu lihtsamaks ja paremaks.