Sotsiaalkindlustusamet: erivajadustega laste suured arved on vähendatud, täiskasvanute osas tulevad otsused lähipäevil

Ratastool.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Teisipäeva õhtuks oli sotsiaalkindlustusamet lahendanud kõikide suure arve saanud erivajadustega laste juhtumid – perede kulutused jäävad selliseks, nagu need olid mullu. Lähipäevil saavad lahenduse ka täiskasvanud erivajadusega inimesed.

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Regina Salmu märkis, et 83 erivajadusega lapse osas on otsused tehtud ja peredele teada antud. Nende laste vanemad said seoses abivahendite reformiga aasta alguses endisest palju suuremad arved Invaru OÜ-st abivahendeid rentides.

Nende perede avaldused vaadati läbi ja tehti otsused, millega perede kulutused jäid endiseks, kinnitas Salmu. Ta lisas, et on võimalik väga väike kulutuste muutus - mõne pere arve on mõnikümmend senti varasemast suurem, mõnel perel mõnikümmend senti väiksem.

Riigi poolt pole neil peredel tänavu kindlasti mingit hinnatõusu oodata, kinnitas Salmu. Samas nentis ta, et kui renditeenust pakkuvad firmad nagu Invaru otsustavad teha muudatusi oma tegevuskuludes ja tõstavad hinda, siis selle eest ei saa sotsiaalkindlustusamet vastutada – tegu on äriettevõtetega.

Lähipäevil saavad otsuse ka erivajadustega täiskasvanud, kes said uue aastaga senisest märksa suurema arve abivahendite eest – neid inimesi on veidi alla saja. Nende otsused on sisuliselt tehtud, jääb üle vaid inimeste isiklik teavitamine.

Kui laste puhul tehti enamasti otsus riigi hüvitatava piirhinna tõstmise läbi, siis täiskasvanute puhul leiti lahendus enamasti muul moel, märkis Salmu. Näiteks pakuti inimestele senisest pisut teistsuguseid abivahendeid. Salmu kinnitas, et see ei tähenda, et inimesed peavad valima abivahendid, mis neid ei aita või neile ei sobi, küsimus on pigem selles, missuguse firma tootega on tegu – osade firmade pakutavad analoogid on lihtsalt odavamad.

Abivahendite teemal saab jätkuvalt pöörduda  Sotsiaalkindlustusametisse e-kirja teel:  abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee või infotelefonil 16106 või tulla enda jaoks sobilikku klienditeenindusse