L, 24.10.2020

Seksuaalvägivalla ohvrite abistamine paraneb kevadest

Seksuaalsel väärkohtlemisel on väga tõsised tagajärjed.

FOTO: Jumana El Heloueh / Reuters / Scanpix

Seksuaalvägivallast tingitud halbu tervisemõjusid ennetada aitav ohvriabi on Eestis alles arenemas, kuid olukord paraneb juba alates selle aasta kevadest, lubavad spetsialistid.

Justiitsministeeriumi tellitud ja Tartu ülikooli rakendusuuringute keskuse tehtud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringust selgub, et ligikaudu kolmandik 15–19-aastastest noortest on oma elu jooksul kogenud vähemalt ühte seksuaalse ahistamise juhtumit, peamiselt käperdamist (25 protsenti) ja alasti eksponeerimist (11 protsenti), vahendab ERR.

Kuna seksuaalvägivalla lühi- ja pikaajalised tervisemõjud märkimisväärselt suured ja see tõstab näiteks enesetappude riski, kuid abi järele pöördub vaid väike osa ohvritest, siis on Tartu ülikooli kliinikumi naistearstide Kai Pardi ja Made Laanpere eestvedamisel tehtud ettevalmistusi, et seksuaalvägivalla ohvritele saaks mitmekülgset abi anda juba selle aasta maist.

Koos paljude koostööpartneritega on Tartu ülikooli kliinikum koostatud juhise meedikutele ja protokoll seksuaalvägivalla ohvri läbivaatuseks, esmase kriisiabi pakkumiseks ja järelraviks ning praegu koolitatakse abi andmiseks välja 250 haiglatest töötavat meedikut.

Seksuaalvägivalla ohvrite esmane abistamine hakkab plaanikohaselt toimuma Tartus, Tallinnas, Ida-Virus ja Pärnus valdavalt haiglates töötavate meeskondade baasil ja järelravi peamiselt seksuaaltervise kliinikutes Tartus ja Tallinnas.