Ministeerium: ei saa öelda, et oleme HIViga kehvas seisus ja midagi ei tee

Parim kaitse HIVi vastu on kaitstud vahekord.

FOTO: SCANPIX

Sotsiaalministeerium kiidab heaks eile tõstatatud HIVi ja AIDSi erikomisjoni loomise idee ning lisab, et HIVi epideemiaga võitlemisel nähakse praegugi iga päev vaeva. 

HIV-iga seonduvaid teenuseid, ennetust ja ravi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Konkreetseid tegevusi planeeritakse rahvastiku tervise arengukava HIVi meetme kaudu. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Anna-Liisa Pääsukese sõnul on 2016. aasta planeeritud eelarve HIV/AIDS tegevustele rahvastiku tervise arengukavas 14 miljonit eurot.

Selle eest on tagatud näiteks nõustamisteenused, testimine, ravi ja igasugused tugiteenused, et vähendada kahjusid. «Suur osa rahast läheb HIVi ravile, mida saavad riigieelarvest kõik vajajad, olenemata ravikindlustuse olemasolust,» ütles Pääsukene ja lisas, et näiteks ravimite peale kulub juba üle kümne miljoni euro.

«HIV on Eestis jätkuvalt suur probleem, sest alustasime väga kõrgelt – 2000ndate esimesel poolel oli meil kõrge uute nakkusjuhtude määr,» ütles Pääsukene. Praeguseks on tema hinnangul saavutatud stabiilsus ning märgata on ka langustrendi.

Pääsukene tõdes, et selle probleemiga tuleb kindlasti tegelda ning investeerida selleks ka rohkem raha, et laiendada vajalikke teenuseid. «Samas päris nii ka öelda ei saa, et oleme kehvas seisus ja midagi ei tee – iga päev näeme vaeva,» lausus nõunik.

Sotsiaalministeerium on nõuniku hinnangul Soome, Ameerika ja Ühendkuningriikide HIVi/AIDSi ennetuse komisjoni välja pakutud idee poolt, sest tegemist on Eesti ühiskonnale olulise probleemiga. «Selline probleemkomisjon Riigikogu tasandil tuleks kasuks ja aitaks osapooli, ministeeriumi esindajaid ja spetsialiste, ühendada ja muuta tööd efektiivsemaks,» ütles Anna-Liisa Pääsukene.

Tulevikus on ministeeriumil kavas laiendada näiteks HIV-testimist ka esmatasandi tervishoiusüsteemi ehk perearstideni. Samuti plaanitakse laiendada HIV-positiivsete patsientide juhtumikorraldusteenust ehk HIV-positiivsete patsiente toetada: jälgida nende ravi, vajadusel nad üles otsida või pakkuda sotsiaalseid teenuseid. Laiendada kavatsetakse ka HI-viiruse ravimite ja metadoon-asendusravi integreeritud teenust.