Justiitsministeerium tegeleb laste seksuaalse väärkohtlemise probleemiga

Alaealistel on seksuaalse väärkohtlemise probleemiga tavaliselt raske ümber käia.

FOTO: Becker & Bredel/Picture-Alliance/Becker & Bred

Täna toimub Tallinnas laste vaimse tervise keskuses justiitsministeeriumi ja Tallinna lastehaigla laste vaimse tervise keskuse koostöös koolitusseminar «Laps ja noor kui seksuaalselt väärkohtleja». Küsitluste järgi on Eestis neli protsenti alaealistest toime pannud vähemalt ühe seksuaalvägivallana käsitletava tegevuse.

Koolitusseminaril osaleb üle 100 spetsialisti, kes enda töös puutuvad kokku laste ja noortega, kes juba on või võivad teisi seksuaalselt väärkohelda, teatas justiitsministeerium. Külalislektoriteks on Taani Janus keskuse (JanusCentret) juhataja Mimi Strange ning psühholoog Maja Leth Laursen, kellel on pikaajaline kogemus töös seksuaalkäitumise probleemide ja teisi kahjustava seksuaalkäitumisega laste ja noortega.

Seminaril uuritakse, mil moel oleks kõige õigem kohelda lapsi ning noori, kes teisi lapsi seksuaalselt väärkohtlevad või väljendavad muul moel seksuaalkäitumisprobleeme ning mida teha lapsega, kes on seksuaalselt väärkohelnud endast ea või arengu poolest nooremat last. Räägitakse ka sellest, mida teha ning kuidas ennetada seda kõike siis, kui tegemist on erivajadusega lapsega; millised on uuringute kohaselt lapsel esinevad kaasnevad probleemid ning häireid; milliseid taastava õiguse meetodeid sellistel juhtudel kasutatakse; millised on peamised põhimõtted töös laste ja noortega, kes teisi seksuaalselt väärkohtlevad ning millised sekkumised on kõige mõjusamad.

«Meil on äärmiselt hea meel, et Taani eksperdid tulevad selgitama enda töö põhimõtteid ning praktikaid – kuidas sekkuda väärkohtleva käitumise korral võimalikult vara ning seda õigesti tehes ennetada seksuaalset väärkohtlemist laste ja noorte endi toimepanduna. Suur huvi koolitusseminari vastu on näide suurepärasest koostööst vaimse tervise spetsialistide, sotsiaal-ja tervisevaldkonna ning õiguskaitsevaldkonna vahel. Seejuures on mõistagi oluline, et nendest probleemidest julgetakse rääkida ning ühiskonnas tervikuna osatakse selliste juhtumite korral õigesti reageerida,» ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste.

Hiljuti Tartu ülikooli läbi viidud ning justiitsministeeriumi tellitud «Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise uuringu» (2015) tulemusel selgus, et neli protsenti küsitletud 16-18-aastastest noortest on elu jooksul toime pannud vähemalt ühe seksuaalvägivallana defineeritava tegevuse. Aastas registreeritakse ligikaudu paarkümmend seksuaalkuritegu, mille on toime pannud alaealine.

Eestis rakendatakse juba mõnda aega mitmedimensioonilist pereteraapiat MDFT alaealistele õigusrikkujatele. Üheks koolitusseminari eesmärgiks on tõsta spetsialistide valmisolekut tegeleda asjatundlikult ka nende laste ja noortega, kel esineb seksuaalkäitumishäireid või –probleeme, võttes seejuures arvesse laste ja noorte endi vajadusi.

Taani Janus keskus on loodud Taani sotsiaalministeeriumi poolt. Janus Keskuse eksperdid kasutavad erinevaid terapeutilisi lähenemisi, hindamisi, taastava õiguse põhimõtetel metoodikaid ning teevad sihtrühmaga seotud uuringuid ja uurimusi.