Narkootiliste ainete nimekirja lisati seitse uut ainet

Narkootikum.

FOTO: SCANPIX

Äsja lisati narkootiliste ainete nimekirja seitse uut ainet, et piirata uute psühhoaktiivsete ainete laiemat levikut, kättesaadavust ning väärtarvitamise tõenäosust.

Uute psühhoaktiivsete ainete tarbimine võib kahjustada inimeste elu ja tervist, põhjustades haigusi, õnnetusi ning ainete tarvitamisest tingitud surmasid, teatab ravimiamet oma kodulehel. Seal on need seitse ainet ka välja toodud.

Lisatud aineid ei ole üldjuhul uuritud inimkatsetes ning nende farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ning toksikoloogiline profiil on teadmata. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht aineid üle doseerida. Samuti ei ole sageli teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete täpne koostis, päritolu ja puhtuse aste.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse kohaselt on nimetatud ainete käitlemine alates 15.02.2016 keelatud, välja arvatud seaduse alusel meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

Määruse muudatus on leitav Riigi Teatajast ning jõustus 15.02.2016.