Raske sünnidefekt ähvardab Zika tõttu üht last sajast

Kui lapseootel ema nakatub Zika-viirusega raseduse alguses, siis võib ühel juhul sajast lapsel kujuneda välja mikrotsefaalia.

FOTO: Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Kui seni on teadlased üksnes kahtlustanud, et lapseootel ema nakatumine Zika-viirusega raseduse võib lõppeda mikrotsefaalia nimelise taandarenguga beebi sünniga, siis nüüd on see leidnud ka teaduslikku kinnitust.

Prantsuse teadlaste rühm uuris seost vastsündinutel esinenud mikrotsefaalia ja Zika vahel Prantsuse Polüneesias, ja avaldasid tulemused ajakirjas The Lancet.

Prantsuse Polüneesiat tabas Zika epideemia 2013. aasta oktoobris ja see kuulutati lõppenuks 2014. aasta aprillis. Zikaga nakatus seal 66 protsenti elanikkonnast ja koguni 95 protsenti 62–70-aastastest. Teadlased uurisid ametlikke andmeid ja haiguslugusid, selleks et teha kindlaks kõik 2013. aasta septembrist kuni 2015. aasta juulini aset leidnud mikrotsefaalia juhtumid.

Kui varem oli mikrotsefaaliat esinenud ligikaudu ühel vastsündinul 10 000-st, siis uuritud perioodil tehti kindlaks kaheksa haigusjuhtu. Viiel korral avastati mikrotsefaalia emaüsas oleval lapsel, misjärel ema tegi aborti. Kolmel korral esines see haigus vastsündinul.

Teadlased tegid kindlaks, et ema nakatumine Zika-viirusega võib lapsele eriti ohtlikuks osutuda raseduse algusajal. Kui ema nakatub viirusega raseduse esimese trisemestri ajal, siis võib see teadlaste hinnangul ligikaudu ühel juhul sajast lõppeda mikrotsefaaliaga.  

Uurijad rõhutavad siiski, et uuringu põhjal ei saa veel teha üldistavaid järeldusi, sest Prantsuse Polüneesia on väike, ligi 270 000 elanikuga saareriik ja uuritud juhtumite arv seega väike. Pealegi sai teadlaste käsutuses olnud andmete põhjal küll kindlaks teha mikrotsefaalia juhtumite arvu epideemia ajal, kuid mitte seda, kas lapse ema oli raseduse ajal tõesti ka Zika-viirusega nakatunud.