N, 24.09.2020

Väike vald saab taas perearsti

FOTO: Panther Media/Scanpix

Terviseameti sõnul avatakse aprillist uuesti Varstu alevikus üldarstiabi vastuvõtu koht, kus perearsti vastuvõtt hakkab toimuma kord nädalas ja pereõe vastuvõtt igal tööpäeval.

Mullu vastu jõule tehtud otsus Varstus perearsti teenuse lõpetamiseks ei olnud tingitud terviseameti pahatahtlikkusest, teatas terviseamet oma kodulehel. Otsuse aluseks olid ameti sõnul Varstu perearstikeskuses ilmnenud probleemid, mis näitasid selgelt, et samal moel jätkata ei saa.

Terviseamet selgitab, mida ollakse tehtud üldarstiabi kättesaadavuse tagamiseks Varstu valla inimestele Võrumaal ning miks või kuidas on üks või teine otsus sündinud.

Esimese kiireima lahendusena oli võimalik tagada Varstu valla elanikele üldarstiabi teenuse kättesaadavus 1. jaanuarist 2016 perearsti Arija Rimbeniece poolt, kelle praksis asus senisest asukohast kuus kilomeetrit kaugemal Mõnistes. Kuna see lahendus kohalikke inimesi ei rahuldanud, jätkas amet alternatiivsete lahenduste otsimist, mis tagaks Varstu inimestele võimaluse kasutada üldarstiabi teenust Varstu alevikus kohapeal.

Terviseamet saatis kõikidele Võru maakonna perearstidele kirja küsimusega, kas keegi oleks huvitatud vähemalt kord nädalas Varstus vastuvõtu tegemisest ning pereõe Anne Eriku töölevõtmisest. Nimetatud tegevusest informeeris amet ka Varstu vallavanemat, kes omalt poolt oli igati valmis koostööks, kuna senised perearstiruumid kuuluvad vallale.

Kohe kui amet sai vastuse Sõmerpalu perearstilt Anne Ojakäärult, kes oli valmis kaaluma Varstus vastuvõtu tegemist, alustati kolmepoolseid läbirääkimisi perearsti, Varstu vallavanema ja terviseameti vahel, et leida olukorrale parim lahendus, mis sobiks kõikidele osalistele.

Läbirääkimiste tulemusena ja perearsti nõusolekul laiendatakse terviseameti otsusega alates 1. aprillist 2016 perearsti Anne Ojakäär teeninduspiirkonda. Perearsti senisele teeninduspiirkonnale, milleks oli Sõmerpalu vald, liidetakse juurde Varstu vald.