Euroopas levib võltshambaravi pakkumine

Meditsiiniseadme Prime&Bond NT Refill võltsingut aitavad tuvastada pakendil ja infolehel leiduv teave.

FOTO: Terviseamet

Terviseameti andmetel võib Euroopa Liidu turul müügil olla hambaravis kasutatava meditsiiniseadme võltsing.

Avastati, et müügil võib olla meditsiiniseadme Prime&Bond NT Refill võltsing, mida kasutatakse eeltöötlus- ja sidusaine kompomeersete ja komposiittäidiste sidumiseks hambaga enne plombeerimist, teatas terviseamet oma kodulehel.

Mis puudutab pakendit, pudeli märgistust ja pudelit ennast, siis on tegemist väga kõrge kvaliteediga võltsinguga, mida võib kergesti originaaliks pidada. Võltsitud lahus ei täida aga oma funktsiooni – tekkiv side ei ole piisavalt tugev.

Kuna võltsitud meditsiiniseadme sattumist Eesti turule ei saa kinnitada ega välistada, siis palub terviseamet selle toote kasutajatel ja levitajatel pöörata tähelepanu toote seerianumbrile ja kasutusjuhendile. Tootja ei ole seadmele omistanud seerianumbreid 1511000479 ja 1304000648 ka kasutusjuhend on aegunud ning puudulik. Seal ei ole teavet P&B EU Refill 4,5ML kohta ja puudub ka saksakeelne teave.

Põhjalikumat ingliskeelset teavet ja näidised toodete eristamiseks saab siit ning täiendavat ja uuendatud teavet saab ka tootja Dentsply DeTrey GmbH kodulehelt.

Neil, kellel on kahtlus, et nende kätte võib olla sattunud võltsitud toode, palutakse ühendust võtta levitajaga ja anda oma kahtlustest teada e-posti aadressil mso@terviseamet.ee. Võimalusel palutakse saata tootest ka pilt, sest see aitab kindlaks teha võltsingu tootja.