Kaalutakse abivahendi tõendite andmise õiguste laiendamist

Abivahendid aitavad toime tulla.

FOTO: Tairo Lutter

Sotsiaalministeerium kaalub pereõdedele ning füsio- ja tegevusterapeutidele tõendite väljastamise õiguse andmist, räägiti tänasel abivahendeid pakkuvate ettevõtete infopäeval.

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna riigimeetmete juht Raimo Saadi tutvustas tänasel infoüritusel ettevõtetele ministeeriumi tegevusi abivahendite süsteemi täiendamisel, teatas sotsiaalministeerium.

Töö käib hetkel muudatustega, mis puudutavad abivahendite loetelu nimetusi, kirjeldusi, näidustusi, piirhindasid, kogust ning vormistust. Lisaks peetakse läbirääkimisi, kas ja kuidas anda pereõdedele, füsioterapeutidele ja tegevusterapeutidele tõendite väljastamise õigus. Tulevikus võiksid näiteks pereõed väljastada kordustõendeid põetus- ja hooldusvahenditele, füsioterapeudid liikumisabivahenditele jne. Samuti vaadatakse, kas pereõde võiks olla ka esmase tõendi väljastaja.  

«Üks olulisemaid täiendusi on abivahendite tõendite andmise õiguste laiendamine. Eesmärk on see, et inimene saaks vajaliku tõendi esimese pädeva spetsialisti juurest, mitte ei peaks minema veel ühe juurde,» selgitas Saadi ja lisas, et praegu on veel vara öelda, millal kõik vastavad muudatused ellu viiakse.

Abivahendite uue süsteemi jõustumisest on möödas peaaegu neli kuud. Tänasel infopäeval tehti esimesest kvartalist ülevaatlik kokkuvõte. Sotsiaalministeerium palus aprilli keskpaigaks abivahendeid pakkuvate ettevõtete tagasisidet uue süsteemi rakendumise osas – millised on olnud õnnestumised ja kitsaskohad ning teha sealjuures ettepanekuid, kuidas süsteemi tõhusamaks muuta. 15. aprilliks oli ministeeriumile laekunud 82 ettepanekut üheksalt erinevalt ettevõttelt.