Euroraha annab erivajadustega inimestele parema elu

Vaimse erivajadusega inimesed vajavad hoolt ja inimväärseid elamistingimusi.

FOTO: Vladimir Godnik/picture alliance/moodboard/Scanpix

Sotsiaalministeerium võtab tänasest kuni 26. augustini vastu taotlusi toetuse saamiseks projektidele, millega luuakse psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kokku on Eesti erihoolekande kaasajastamiseks ette nähtud 56 miljonit eurot, teatas sotsiaalministeerium.  «Psüühilise erivajadusega inimesed peavad saama parema, kodusema ja inimlikuma elukeskkonna,»  ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. «Peame vaatama igat projekti individuaalselt, sest väga oluline on elanike juurdepääs teenustele, ühiskonda kaasatus ja võimalused töötamiseks.»

2020. aastaks plaanitakse vähendada suurte ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohti ja asendada need väiksemate, kuni 30-kohaliste peretüüpi teenuskohtadega. Plaanis on ümber kujundada 1200 erihooldekodude kohta ning luua vähemalt 200 uut kohta.

Erihoolekandeasutuste kaasajastamiseks on ette nähtud ligi 56 miljonit eurot, millest 47,6 miljonit eurot on Euroopa regionaalarengu fondi rahastus, 6,1 miljonit tuleb riigieelarvest ja 2,3 miljonit eurot on teenuseosutaja kaasfinantseering.

Riiklikud erihoolekande valdkonna arengusuunad psüühilise erivajadusega täiskasvanutele on kehtestatud sotsiaalkaitseministri poolt kinnitatud erihoolekande arengukavas aastateks 2014–2020. Vastavalt sellele kavale keskendutakse lahendustele, mis aitavad erivajadusega inimesi kogukonda kaasata. Samuti korraldatakse senised suured, kogukondadest eemal ja kehvas olukorras olevad erihoolekandeasutused ümber väiksemateks peretüüpi kodudeks.